Deportering av romer genom staden Asperg i Tyskland. Från Tyskland deporterades de sedan till den tyskockuperade delen av Polen. Källa: Bundesarchiv
Deportering av romer genom staden Asperg i Tyskland. Från Tyskland deporterades de sedan till den tyskockuperade delen av Polen. Källa: Bundesarchiv

För lärare, pedagoger och ungdomsledare

Fortbildning: Folkmordet på romer under Förintelsen

Onsdag 16 augusti klockan 12.30–16

Välkommen till en fortbildning där du får kunskap om folkmordet på romer under Förintelsen och stöd till undervisning om hur synen på romer historiskt och i dag ofta präglas av fördomar.

Forum för levande historia och Sveriges museum om Förintelsen bjuder in till en digital fortbildningsdag för lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning.

Vi vill med fortbildningen bidra med kunskap om folkmordet på romer under Förintelsen och ge stöd till undervisning om hur synen på romer historiskt och i dag ofta präglas av fördomar.

Kunskap om det folkmord som drabbade den romska gruppen i Europa under andra världskriget är nödvändig för att förstå dagens situation för romer i Sverige och i andra länder. Fördomar och hat mot romer fanns innan kriget och de finns i dag. I vissa länder inom EU saknar stora delar av den romska minoriteten grundläggande mänskliga rättigheter och rättsskydd. Den nazityska politiken och propagandan pekade ut de individer som inte skulle få finnas i den nazistiska idealstaten. Tankegångar som återfinns i dag i retorik och föreställningar om ”vi och dom”, vilka som ”hör hit” och vilka som inte anses ”passa in”.

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas dagen innan fortbildningen till de som är anmälda.

Arrangeras av Forum för levande historia och Sveriges museum om Förintelsen.

Anmälan

Anmäl dig via länken. Sista anmälningsdag är den 14 augusti.

För vem?

Du kan anmäla dig om du är:

  • Verksam lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.
  • Pedagog eller ungdomsledare inom till exempel civilsamhället.
  • Allmänt intresserad och förbereder en studieresa till Förintelsens minnesplatser.

Program

Programmet för fortbildningen hittar du på Forum för levande historia.

  • Fortbildningen är kostnadsfri. Anmälan sker via länk senast den 14 augusti.
  • Digitalt på Zoom
  • Onsdag 16 augusti klockan 12.30–16