19381946

Några
kom till
Sverige

Miljontals människor mördades i samband med Förintelsen.
Ett litet antal tog sig från förföljelse och krig till Sverige.
Här kan du följa några av dem.

Vem vill du följa?

Du kan ändra ditt svar under resan.