På bilden syns kvinnor i entréhallen och trappen på Malmö Museer.
Överlevande från Förintelsen, i entrén på Malmö Museer, efter ankomsten till Sverige med vita bussarna i maj 1945. Foto: K.W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

Insamling i Malmö

Sveriges museum om Förintelsen besöker Malmö Museer

Söndag 11 december klockan 11–16.30

Sveriges museum om Förintelsen är under uppbyggnad och vi behöver din hjälp. Förintelsen är en del av Malmös historia, nu vill vi hitta och lyfta lokal historia och berättelser med koppling till Sverige och Förintelsen.

Den 11 december besöker Sveriges Museum om Förintelsen Malmö Museer. Under dagen kommer vår personal att finnas på plats för att diskutera föremål, fotografier, minnen och andra bidrag som du vill berätta om eller skänka till museet. Ta med dig ett tips, din historia eller bilder på föremål med anknytning till Sverige och Förintelsen.

På eftermiddagen presenterar vi museet lite närmare och håller ett program i samarbete med Forum för levande historia och Malmö Museer. Programmet lyfter lokal historia och initiativ med koppling till Förintelsen.

Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de människor som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion vita bussarna. En av de vita bussarna finns att se på Malmö Museer. Under dagen erbjuder Malmö Museer två visningar av den vita bussen, se programtider nedan.

Insamling av föremål

Föremål och dokument är ofta ömtåliga och vill vi därför att du endast tar med en bild på ditt föremål vid detta tillfälle. Vi vill gärna veta mer om ditt föremål eller din berättelse samt annan bakgrundsinformation som hjälper oss förstå mer om föremålet. Om du visar fotografier vill vi gärna veta vilka personer som är med på bilderna.

Notera att vi denna gång inte har möjlighet att ta emot några föremål, fotografier eller annan dokumentation till vår samling. Om du vill lämna ett föremål till samlingen gör vi det utifrån en formell process vid ett annat tillfälle. Här kan du läsa mer om att lämna in föremål till samlingen.

Program

Vi diskuterar insamling och bidrag

Klockan 11–14, öppet hus

Visning av den vita bussen

Klockan 12 och 14

Presentation av museet och samtal

Klockan 15–16.30, föranmälan krävs (mer information och anmälningslänk kommer snart)

Presentation av Sveriges museum om Förintelsen

Museichef Katherine Hauptman berättar om museet och dess uppbyggnad.

Samtal: Vad kan vi lära av Förintelsen?

Moderator: Marcel Rådström, projektledare och pedagog på Forum för levande historia

Andra världskriget väcker ett stort intresse inom såväl undervisning av historia som i kulturen. Känslorna är många och starka när skolelever pratar om Förintelsen och resonerar kring medborgerligt och moraliskt perspektiv. En ny studie från 2022 visar trots detta att många elever inte kan reda ut orsakerna till Förintelsen när frågan ställs på de nationella proven.

Under programkvällen får vi möta elever från S:t Petri gymnasieskola i Malmö och läraren Björn Westerström. De har rest till Förintelsens minnesplatser och eleverna gör nu filmer om sin resa.

Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, berättar om den studie han gör tillsammans med Fredrik Alvén, docent i historia vid Lunds universitet, och Marianne Sjöland, historiker vid Malmö universitet. Studien handlar om vad elever lär sig om Förintelsen och vilka utgångspunkter eleverna tar fasta på, när de skriver om Förintelsen i de nationella proven.

Under kvällen får vi olika perspektiv på undervisning av Förintelsen och frågan ”Vad kan vi lära av Förintelsen?”.

På Malmö Museers webbplats kan du läsa mer om hur du hittar till Malmö Museer. Läs mer här!

  • Pris: Kostnadsfritt
  • Malmö Museer, Malmöhusvägen 6
  • Observera att du behöver föranmäla dig till programpunkten presentation av museet och samtalet via länk (uppdateras inom kort)