Forskning och utveckling

Tillgång till forskning är en förutsättning för att museet ska kunna tolka, analysera och problematisera Förintelsen.

Ny och aktuell kunskap ska också vara grunden i utställningar, program och pedagogisk verksamhet. Fördjupade perspektiv om historiska sammanhang kring Förintelsen, om samlingen som successivt byggs upp, samt om hur verksamheten kan utvecklas är centrala forskningsområden. Forskning bör också ingå som en del i insamlingsarbetet, bland annat för att identifiera material som är angeläget att samla in och för att diskutera etiska frågor.

Samlingar

Samlingsområdet för Sveriges museum om Förintelsen omfattar föremål, dokument och annat material som belyser Förintelsens historiska sammanhang.

Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.