Sverige och Förintelsen

I slutet av andra världskriget 1945 kom ungefär 10 000 judiska överlevande till Sverige. De bar med sig minnen av familjemedlemmar som mördats, av gemenskaper som försvunnit och av en förlorad värld. Och de började ett nytt liv här. Folkmordet Förintelsen drabbade många människor. Ett stort antal med erfarenheter därifrån, eller deras efterlevande i andra och tredje generationen lever eller har levt i Sverige. 

Samtal med överlevande

En möjlighet att ställa frågor till överlevande från Förintelsen.

Berättelser från överlevande

Följ fem livsöden från förföljelse till Sverige.

Toppbild: Detalj av Liselotte Jacks ID-handling och fotografi. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
Mellersta bilden: Elisabeth Citrom. Foto: Erik Lernestål, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
Understa bilden: Flyktingar ombord på en färja 1945. Människorna kom till Sverige med Folke Bernadottes expedition Vita bussarna. Foto: K. W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND 4.0).