Sverige och Förintelsen

I slutet av andra världskriget 1945 kom ungefär 10 000 judiska överlevande till Sverige. De bar med sig minnen av familjemedlemmar som mördats, av gemenskaper som försvunnit och av en förlorad värld. Och de började ett nytt liv här. Folkmordet Förintelsen drabbade många människor. Ett stort antal med erfarenheter därifrån, eller deras efterlevande i andra och tredje generationen lever eller har levt i Sverige. 

Samtal med överlevande

En möjlighet att ställa frågor till överlevande från Förintelsen.

Berättelser från överlevande

Följ fem livsöden från förföljelse till Sverige.

I förgrunden en grupp människor och i bakgrunden syns det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn 1942.

En dag i historien

Filmade föreläsningar som belyser olika händelser kopplade till Förintelsen och nazismens förbrytelser.

Bild 1: Detalj av Lilli och Walter Brünns ID-handling och dokument. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
Bild 2: Elisabeth Citrom. Foto: Erik Lernestål, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
Bild 3: Flyktingar ombord på en färja 1945. Människorna kom till Sverige med Folke Bernadottes expedition Vita bussarna. Foto: K. W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND 4.0).
Bild 4: Det nazityska skeppet SS Donau i hamnen i Oslo vid deportationerna av norska judar till förintelseläger i november 1942. Foto: Georg W Fossum (CC-BY-SA).