En dag i historien

Under 2022–2023 publicerar vi löpande filmade föreläsningar där vi belyser olika händelser kopplade till Förintelsen och nazismens förbrytelser. Lyssna på forskare och experter berätta om olika historiska händelser och hur dessa relaterar till Sverige.

Till varje föreläsning presenterar vi ett föremål tillhörande ett annat museum eller arkiv, i huvudsak från samlingar i Sverige. På detta sätt lyfter vi fram betydelsefulla samlingar om Förintelsen som finns på olika platser i landet. Föreläsningarna görs i samarbete med The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS) och Sveriges museum om Förintelsen.

27 januari 1945 – Befrielsen av Auschwitz-Birkenau

Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau, och de olika underläger som ingick i lägerkomplexet, av den sovjetiska armén. Nazisterna hade förstört stora delar av lägret och tvingat de flesta fångar på så kallade dödsmarscher tillbaka till Tyskland, men kvar fanns cirka 7 000 fångar som var för sjuka för att följa med och det är de som befrias.

26 november 1942 Deportationen av de norska judarna

Den 26 november 1942 deporterade 529 norska judar från Norge. De flesta mördades av nazisterna direkt vid ankomsten till Auschwitz-Birkenau.

Om En dag i historien

Föreläsningsserien En dag i historien är ett samarbete mellan The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS) och Sveriges museum om Förintelsen.

Har du förslag på en viktig händelse med anknytning till Sverige och Förintelsen? Hör av dig till oss på info@museumforintelsen.se.