Lämna in föremål

Har du ett föremål, en berättelse, ett brev eller andra dokument som beskriver eller berättar om erfarenheter om Förintelsen och Sverige?

Sveriges museum om Förintelsen ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Att bygga upp en samling bygger på insamling av kunskap i form av berättelser, vittnesmål, fotografier, arkivalier eller föremål.

Vill du lämna din berättelse?

Hör gärna av dig till oss med en kort beskrivning av det du vill förmedla. Att lämna sin berättelse är samma process som att lämna ett föremål. Vi tar emot berättelser som är nedskrivna eller inspelade i ljud eller film. Vi gör även egna intervjuer.

Vad händer med allt som samlas in?

Allt som samlas in kommer att sparas i våra magasin och arkiv. Materialet blir tillgängligt för allmänheten och forskningen. Museet kommer att använda materialet på olika sätt, som exempelvis dela kunskap i digitala kanaler, utställningar eller programverksamhet.

Hur lång tid tar det?

Processen på museet innebär att frågan om att skänka ett föremål eller en berättelse ska igenom några steg innan vi kan ta emot föremålet, dokumentet eller berättelsen. I nuläget så är handläggningen ungefär 3–4 månader innan exempelvis föremålet har blivit en del av samlingen.

Kontakta oss

Om du vill donera till samlingen är du välkommen att kontakta museet. Kontakta oss på samlingar@museumforintelsen.se med frågor eller förslag om donationer till samlingen.

Vad är relevant för museet?

Vill du veta mer kring avgränsningen av vad som kan vara relevant för museet kan du läsa mer om museets samling. Se även IHRA:s Working Definition on Holocaust-related Materials.

Samlingar

Samlingsområdet för Sveriges museum om Förintelsen omfattar föremål, dokument och annat material som belyser Förintelsens historiska sammanhang, däribland vittnesmål från överlevande med anknytning till Sverige samt från deras anhöriga och efterlevande.

115_LILLI-WALTER_A
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
En samling föremål, bland annat en ask och olika identitetshandlingar.
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.