En permanent plats för Sveriges museum om Förintelsen

Sveriges-museum-om-Förintelsen-skiss-permanent-museum-Klas-Ruin-1960x960px
Nu pågår arbetet med att hitta en permanent plats för museet i centrala Stockholm. Vad innebär ett museum om Förintelsen för Sverige? Vilka möjligheter finns och vad får vi inte missa gällande placering, arkitektur och innehåll?

Sveriges museum om Förintelsen inrättades 2022 och öppnade i tillfälliga lokaler sommaren 2023. Nu är det dags för nästa steg – att hitta en permanent plats för museet i centrala Stockholm.

Arbetet med ett permanent museum startade i januari 2024 och kommer att pågå intensivt under de kommande åren, parallellt med museets övriga verksamhet. Förutom att hitta en plats i Stockholm handlar det om att knyta viktiga kontakter, bygga nätverk och skapa långsiktigt hållbara former för verksamheten. Tillsammans ska vi definiera museets innehåll, form och målsättningar. Det är också viktigt att vi lär oss av internationella erfarenheter, lyssnar på olika intressegrupper och bjuder in extern expertis.

Processen drivs framåt genom program och workshops, men också genom en publik dialog och publika aktiviteter. Förintelsen är en central del av Sveriges historia och vi vill skapa en bred förankring både hos allmänheten och med olika partners i Sverige och internationellt.

Samtal och program om ett permanent museum

SMF_Permanent_museum_Alice_och_James_29maj
James E. Young, Alice Greenwald och Elisabeth Åsbrink i samtal på Sveriges museum om Förintelsen. Foto: Lydia Rosell Cacho, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Från våren 2024 bjuder museet löpande in till en samtals- och programserie på olika teman som kopplar till permanent museum. En diskussion med målet att hitta och etablera en livskraftig institution som kan föra minnet av Förintelsen vidare.

Teman för dessa program varierar, de följer processen och arbetet med museet. Som exempel kommer vi att lyfta allt från internationella erfarenheter och minneskultur till innehållsfrågor och arkitektur.

Våren 2024

29 maj 2024 – Internationella erfarenheter från att arbeta med Förintelsen, museum och minnesplatser

En diskussion om möjligheter och vägval utifrån internationella erfarenheter. Vi höll ett samtal på Sveriges museum om Förintelsen med James E Young och Alice Greenwald – experter på museum och minneskultur som arbetat med både Monument for the Murdered Jews in Europe i Berlin och the 9/11 Memorial Museum i New York. Samtalet modererades av Elisabeth Åsbrink.

Hösten 2024

Tema, program och datum kommer att släppas snart.

Interiör Sveriges museum om Förintelsen, i taket lampor med tyg runt, på väggen finns museets logga.

Vill du bidra till ett permanent museum om Förintelsen?

Kontakta oss på info@museumforintelsen.se