200831_DiT_Elisabeth_0531
Foto: Erik Lernestål, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Om Dimensions in Testimony

Dimensions in Testimony är interaktiva videoinstallationer där vi och kommande generationer kan samtala med överlevande från Förintelsen, även långt efter att de sista överlevande gått bort.

I Sverige har Elisabeth Citrom och Tobias Rawet, båda överlevande från Förintelsen, dokumenterats i projektet. De två svenskspråkiga versionerna lanserades sommaren 2022 av Sveriges museum om Förintelsen.

Samtal med överlevande

En möjlighet att ställa frågor till överlevande från Förintelsen.

Porträtt på Elisabeth Citrom, överlevande från Förintelsen.

Elisabeth Citrom

200831_DiT_Elisabeth_0062_kvadrat_72dpi
Foto: Erik Lernestål, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Tobias Rawet

200817_DiT_Tobias_kvadrat_72dpi
Foto: Erik Lernestål, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Vad är Dimensions in Testimony?

Dimensions in Testimony är en dokumentationsform som gör det möjligt att samtala med överlevande från Förintelsen. I projektet dokumenteras överlevande från Förintelsen genom strukturerade djupintervjuer som filmas med avancerad videoteknik. Filmmaterialet görs sedan interaktivt med hjälp av ett system baserat på artificiell intelligens (AI). Resultatet blir att vi kan ställa frågor till överlevande och i realtid få svar. Dokumentationsmetoden är utvecklad av organisationen USC Shoah Foundation som har sitt huvudkontor på University of Southern California i Los Angeles.

I Sverige har två överlevande från Förintelsen – Elisabeth Citrom och Tobias Rawet –dokumenterats genom tekniken. De två svenskspråkiga versionerna av Dimensions in Testimony lanserades sommaren 2022 och finns nu tillgängliga över hela landet. Elisabeth och Tobias kommer att kunna svara på frågor och dela sina vittnesmål även i framtiden, långt efter att de sista överlevande gått bort.

Filmintervjuer blir en interaktiv upplevelse

Metoden bygger på att den person som dokumenteras filmas och intervjuas enligt en strukturerad form. Vid dokumentationstillfället ställs drygt 1 000 frågor till intervjupersonen. Efter dokumentationen processas frågor och svar i ett AI-baserat system. Med hjälp av avancerad språkigenkänning byggs sedan de interaktiva systemen över tid med hjälp av semiautomatiserad maskininlärning.

Under flera år testas sedan systemet genom att så många människor som möjligt bjuds in att ställa frågor till de överlevande i digital form. Varje ny fråga som systemet får matchas till det svar som stämmer bäst överens med frågan. Ju fler frågor som ställs till installationen, desto bättre kommer dialogen att fungera. Genom Dimensions in Testimony kan bland annat skolelever närma sig ämnet Förintelsen genom en interaktiv upplevelse, där de själva kan ställa sina frågor till en överlevande.

– Det här innebär att kunskapen om andra världskrigets värsta brott kommer att leva kvar för evigt, säger Tobias Rawet, en av de svenska förintelseöverlevande som vittnar, i ett pressmeddelande från Statens historiska museer. Sveriges museum om Förintelsens versioner av Dimensions in Testimony finns tillgängliga genom museets webbplats. De kommer även att finnas som en fysisk installation då museet öppnar för besökare på en fysisk plats sommaren 2023.

– Jag är tacksam för att den svenska regeringen stöttade vårt initiativ att producera en svensk version av Dimensions in Testimony, och är stolt över att Judisk kultur i Sverige är med i det här internationella projektet. De veckor jag tillbringade i studion tillsammans med Tobias Rawet och Elisabeth Citrom var direkt livsförändrande för mig, säger Lizzie Scheja, Judisk kultur i Sveriges VD, i ett pressmeddelande från Statens historiska museer.

Samarbetspartners

Produktionen av de två svenskspråkiga biografierna är ett samarbete mellan Statens historiska museer, Judisk kultur i Sverige och USC Shoah Foundation i USA. Produktionen har utfört betatester i samarbete med Malmö museer. Teknik- och metodutvecklingen har skett med hjälp av USC Shoah Foundation, i samarbete med Illinois Holocaust Museum and Education Center och Conscience Display, samt Pears Foundation, Louis. F. Smith, Melinda Goldrich and Andrea Cayton/Goldrich Family Foundation till Jona Goldrichs ära, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Genesis Philanthropy Group (R.A.), samt CANDLES Holocaust Museum and Education Center. Hittills har vittnesmål från ett 50-tal personer runt om i världen dokumenterats genom Dimensions in Testimony.