Kontaktuppgifter

Besöksadress

Torsgatan 19
113 21 Stockholm

Postadress – brev

Statens historiska museer
Sveriges museum om Förintelsen
Box 5428
114 84 Stockholm

Organisationsnummer

202100-4953

Allmänna frågor

08-519 553 90 eller mejla info@museumforintelsen.se.

Kontakt samarbeten

Mejla samarbeten@museumforintelsen.se

Kontakt bokningar

Mejla bokning@museumforintelsen.se

Kontakt skola

Mejla skola@museumforintelsen.se.

Kontakt museets samlingar

Mejla samlingar@museumforintelsen.se

Diana Chafik, intendent
+46 (0)8-519 556 80, diana.chafik@shm.se

Yael Fried, intendent
+46 (0)8-519 556 83, yael.fried@shm.se

Anna Tiberg Knutas, arkivarie
+46 (0)8-519 556 73, anna.tiberg.knutas@shm.se

Elin Thomasson, intendent
+46 (0)8-519 557 13, elin.thomasson@shm.se

Kontakt säkerhetsfrågor

Bahram Moadeli, säkerhets- och trygghetskoordinator
08-519 556 90, bahram.moadeli@shm.se

Kontakt personal

Museichef

Katherine Hauptman, museichef

08-519 556 70, katherine.hauptman@shm.se

Niclas Järvklo, biträdande museichef

08-519 55 305, niclas.jarvklo@shm.se

Personal

Sebastian Björklund, driftsamordnare

08-402 30 01, sebastian.bjorklund@shm.se

Thea Blomquist, museivärd

08-519 553 22, thea.blomquist@shm.se

Lydia Rosell Cacho, program- och eventansvarig

08-519 556 16, lydia.cacho.rosell@shm.se

Kentaro Eriksson, museivärd

08-519 553 21, kentaro.eriksson@shm.se

Maria Cheng Herelius, museivärd

08- 519 553 15, maria.cheng.herelius@shm.se

Dan Hultqvist, museipedagog

08-519 553 11, dan.hultqvist@shm.se

Sofia Isaksson, museivärd

08- 519 553 18, sofia.isaksson@shm.se

Britta Zetterström Geschwind, FoU-koordinator

08-519 556 95, britta.zetterstrom.geschwind@shm.se

Olesya Karpenko, museivärd

08- 519 553 16, olesya.karpenko@shm.se

Bahram Moadeli, säkerhets- och trygghetskoordinator

08-519 556 90, bahram.moadeli@shm.se

Angelica Ruckstuhl, museipedagog

08-519 553 13, angelica.ruckstuhl@shm.se

Anton Wigbrand, kommunikatör och pressansvarig

08-519 557 50, anton.wigbrand@shm.se

Webbrelaterade frågor eller nyhetsbrev

Vi vill att du som besöker museets webbplats ska hitta den information du behöver inför ditt besök. Målet är att våra besökare ska kunna ta del av vårt utbud på ett enkelt sätt, oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om webbtillgänglighet.

Frågor och felrapportering rörande webbplatsen, webbtillgänglighet eller våra nyhetsbrev mejla info@museumforintelsen.se.

Hittar du inte vem du ska kontakta?

Sveriges museum om Förintelsen är en del av myndigheten Statens historiska museer. Du kan kontakta myndighetsväxeln om du har myndighetsrelaterade frågor.

Myndighetsväxel: 08-519 55 600
Mejladress registrator: registrator@shm.se