1. Startsida
  2. Skola
  3. Lärarhandledningar

Lärarhandledningar

Förintelsen är ett ämnesområde som går att arbeta med i flertalet av skolans individuella ämnen och som är särskilt lämpat för ämnesövergripande samarbeten.

På denna sida hittar du lärarhandledningar och elevuppgifter som du kan använda i klassrummet. Materialet kan också användas för att förbereda, alternativt följa upp, ett besök på Sveriges museum om Förintelsen.

Lärarhandledningarna är skrivna för att passa undervisningen i högstadium och gymnasium.

Att arbeta med Förintelsen

När ni arbetar med Förintelsen kan det vara till hjälp att använda en modell som generellt visar de faser som beskriver den kronologiska utvecklingen som ledde fram till Förintelsen. Följande fem faser är en förenkling baserad på Raul Hillbergs modell (Destruction of the European Jews):

Förintelsens fem faser

  1. Identifikation: Identifiering av judarna var baserad på tidigare generationers tillhörighet till judiska församlingar.
  2. Segregation: Judarna blev särskilda från den övriga befolkningen, de blev berövade på sina medborgerliga rättigheter, deras egendom blev beslagtagen och de blev fråntagna möjligheterna att försörja sig. Segregationen av judarna i Tyskland ägde rum successivt från och med det nazistiska maktövertagandet 1933. 
  3. Koncentration: Nazisterna samlade ihop judarna och förde dem till ghetton på ockuperad mark. Koncentrationen av judarna i ghetton började efter krigsutbrottet. 
  4. Deportation: Judarna blev transporterade till koncentrations- och förintelseläger. Deportationen av judarna till förintelseläger påbörjades under hösten 1941. 
  5. Förintelse: Judarna blev utrotade genom ett systematiskt mördande.

Modellen ger en övergripande bild av hur Förintelsen genomfördes och förklarar inte varför Förintelsen sker och inte heller hur en fas leder till en annan. När man studerar Förintelsen genom masskjutningar (holocaust by bullets) går inte modellen att applicera eftersom offren hämtades direkt i de byar och städer där de bodde och transporterades till en massavrättningsplats i nära anslutning till boplatsen. Dessa offer gick aldrig igenom faserna 2–4 enligt modellen, utan sköts (förintades) i direkt anslutning till identifikationen.

Lärarhandledningar

Samtala med överlevande och se avsnitt om nazismens förbrytelser

Lärarhandledning

Dimensions in Testimony

Dimensions in Testimony gör det möjligt för eleverna att ställa frågor till Elisabeth Citrom och Tobias Rawet, båda överlevande från Förintelsen. Svaren är från förinspelade videointervjuer.

Porträtt på Elisabeth Citrom, överlevande från Förintelsen.
Lärarhandledning

Deportationen av de norska judarna

Diskussionsunderlag och fördjupningsuppgifter till avsnittet En dag i historien: 26 november 1942 – Deportationen av de norska judarna.

I förgrunden en grupp människor och i bakgrunden syns det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn 1942.
Lärarhandledning

Befrielsen av Auschwitz-Birkenau

Diskussionsunderlag och fördjupningsuppgifter till avsnittet En dag i historien: 27 januari 1945 – Befrielsen av Auschwitz-Birkenau. judarna.

Huvudporten till Auschwitz-Birkenau. Foto: PZK.NET (CC BY-SA 3.0).
Lärarhandledning

De vita bussarna anländer till Sverige

Diskussionsunderlag och fördjupningsuppgifter till avsnittet En dag i historien: 28 april 1945 – De vita bussarna anländer till Sverige.

Svenska Röda Korsets personal framför sina bussar.
Lärarhandledning

Den romska avdelningen likvideras

Diskussionsunderlag och fördjupningsuppgifter till avsnittet En dag i historien: 2 augusti 1944 – Den romska avdelningen i Auschwitz-Birkenau likvideras.

Deportation av tyska sinti och romer från staden Asperg, Tyskland. 22 maj 1940.