1. Startsida
 2. Skola
 3. Lärarhandledningar
 4. Lärarhandledning: 27 januari 1945 – Befrielsen av Auschwitz-Birkenau
LärarhandledningEn dag i historien

27 januari 1945 – Befrielsen av Auschwitz-Birkenau

De enskilda avsnitten (händelserna) i En dag i historien kan med fördel användas som diskussionsunderlag eller som fördjupningsuppgift i skolan när ni studerar Förintelsen och nazismens förbrytelser. Här finns lärarhandledning till avsnittet 27 januari 1945 – Befrielsen av Auschwitz-Birkenau.

När ni gemensamt, i grupp eller individuellt har tittat på ett avsnitt ur serien En dag i historien, kan ni sammanfatta den kunskap/information som ni har fått. Detta kan ni göra i helklass, gruppvis eller individuellt. För att fördjupa en eventuell diskussionen eller skapa ett fördjupningsarbete kring ämnet kan ni sedan använda er av de frågor som är kopplade till varje avsnitt. Till lärarhandledningen finns korta svar (facit) till frågorna. Lärare kan mejla skola@museumforintelsen.se för att få facit.

27 januari 1945 – Förintelsens minnesdag

 • Varför skapades koncentrations, och förintelselägret Auschwitz? 
 • När började judar, i stor omfattning, transporteras till Auschwitz-Birkenau? 
 • Varför blir Auschwitz det enda riktigt stora förintelselägret hösten 1943? 
 • Vilka andra offergrupper, förutom judar, mördades i Auschwitz? 
 • Vad menas med att fångar tvingades ut på dödsmarscher? 
 • Vad hände den 27 januari 1945? Och vad gjorde att det hände just då? 
 • Varför får inte händelsen den 27 januari så stor uppmärksamhet 1945? 
 • Vad är det som avgör att just den 27 januari blir en svensk och internationell minnesdag för Förintelsen? 
 • Varför är minnesdagar viktiga? Och vilka andra minnesdagar finns det?

Att undersöka vidare

 • Vad är skillnaden mellan koncentrationsläger, förintelseläger och arbetsläger (slavläger)? 
 • Varför får Auschwitz så stor uppmärksamhet när vi pratar om Förintelsen? 
 • Vilka andra läger fanns? 
 • Vilka andra dagar skulle kunna vara internationella minnesdagar om Förintelsen?

Tips på vidare läsning

The nazi-camp system: terminology, artikel på United States Holocaust Memorial Museums webbplats.
Major nazi camps i Europe, januari 1944, karta på United States Holocaust Memorial Museums webbplats.

Befrielsen av Auschwitz-Birkenau

Medverkande: Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker vid Uppsala universitet.

Stéphane Bruchfeld är idéhistoriker vid Uppsala universitet. Bruchfeld arbetar med en avhandling om förnekandet av Förintelsen i Sverige. Han är medförfattare till boken …om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933–1945 tillsammans med Paul A Levine och som ges ut av Forum för levande historia. Läs mer om boken här.

Syntolkning: I denna föreläsning berättar Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker vid Uppsala universitet, om befrielsen av Auschwitz-Birkenau den 27 januari 1945 och om hur denna dag senare blev Förintelsens minnesdag.

Referenslista

Litteratur och tidningsartiklar

Litteratur

Stéphane Bruchfeld & Paul A Levine, …om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933–1945, Stockholm 2015. Läs mer om boken här.
Stéphane Bruchfeld, ”Är det dags att göra sig av med "Förintelsen"? [Elektronisk resurs] Reflektioner kring ett begrepp”, i En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950, Lars M Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), Uppsala 2008, s. 3170. Länk till fulltext finns här.
Anne Frank, Anne Franks dagbok. Den oavkortade originalutgåvan: anteckningar från gömstället 12 juni 1942–1 augusti 1944; översättning från nederländska av Per Holmer, Stockholm 2017.

Tidningsartiklar

Dagens Nyheter, Nathan Shachar, ”Var fanns Gud i Auschwitz?”, 27.01.2006
Skånska Dagbladet, ”Bekämpa antisemitism”, ledare, 27.01.2015

En dag i historien

Läs mer om den 27 januari 1945 – Befrielsen av Auschwitz-Birkenau

Här hittar du bilder och mer information.

Huvudporten till Auschwitz-Birkenau. Foto: PZK.NET (CC BY-SA 3.0).