Gränsen mellan liv och död

Under andra världskriget var Norge ockuperat av Nazityskland. Många flydde till Jämtland. Vet du mer? Minns du? Träffa oss i Östersund den 2 april.

Samtal med överlevande

En möjlighet att ställa frågor till överlevande från Förintelsen.

I förgrunden en grupp människor och i bakgrunden syns det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn 1942.
Foto: Georg W Fossum (CC-BY-SA).

En dag i historien

Se filmade föreläsningar där vi belyser olika händelser kopplade till Förintelsen och nazismens förbrytelser.

Brev till Liselotte Jacks.
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Skola

Sveriges museum om Förintelsen är en resurs för skolor i hela landet.

En grupp människor står på ett fartygsdäck och blickar upp mot fotografen. På däcket står också två vita bussar med svenska flaggor och rödakorset symbolen på sig.
Foto: K. W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND 4.0).

Berättelser från överlevande

Följ fem livsöden från förföljelse till Sverige.

Nyheter

Håll koll på vad som händer!