English

Sveriges museum om Förintelsen

Statens historiska museer ska inrätta Sveriges museum om Förintelsen. Det är ett pågående arbete som du redan nu kan följa via nyhetsbrev och snart på sociala medier.

Sveriges museum om Förintelsen kommer att öppna i Glashuset på Torsgatan 19. Museet ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen med koppling till Sverige. Forum för levande historia samlar in föremål som kommer att ingå i samlingarna vid Sveriges museum om Förintelsen. Vill du lämna in föremål kan du läsa mer på Forum för levande historia. Fram till maj har Forum för levande historia hand om insamlingen. Därefter kommer museet fortsätta att samla in material.

Museet kommer att söka samarbeten med olika organisationer nationellt och internationellt. En viktig del blir att samverka med forskare och vara del av forskningsprojekt för att öka kunskaperna om Förintelsen. I juni i år ordnar museet de första publika aktiviteterna, som blir digitala, men att ta fram och forma museiverksamheten kommer att pågå under flera år. I vårt nyhetsbrev och så småningom i sociala medier välkomnas du att följa utvecklingen av Sveriges museum om Förintelsen.

En del av Statens historiska museer

Sveriges museum om Förintelsen är ett av sju museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer. Myndigheten har till uppgift att bland annat främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.

I myndigheten ingår även museerna

Myndigheten bedriver dessutom uppdragsverksamheten Arkeologerna.

Nyhetsbrev

Följ museets arbete via vårt nyhetsbrev.

Kontakt

För frågor om press eller övriga frågor kontakta info@museumforintelsen.se