Välkommen till Sveriges museum om Förintelsen

Att ta fram och forma museiverksamheten kommer att pågå under flera år. Vi har precis börjat.

Samtal med överlevande

En möjlighet att ställa frågor till överlevande från Förintelsen.

I förgrunden en grupp människor och i bakgrunden syns det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn 1942.
Foto: Georg W Fossum (CC-BY-SA).

En dag i historien

År 2022 är det 80 år sedan starten av deportationen av de norska judarna. Se en filmad föreläsning om deportationen.

Brev till Liselotte Jacks.
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Skola

Sveriges museum om Förintelsen är en resurs för skolor i hela landet.

En grupp människor står på ett fartygsdäck och blickar upp mot fotografen. På däcket står också två vita bussar med svenska flaggor och rödakorset symbolen på sig.
Foto: K. W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND 4.0).

Berättelser från överlevande

Följ fem livsöden från förföljelse till Sverige.

Håll koll på vad som händer!