Tobias Rawet

I maj 1944 var Tobias 8 år och levde med sin familj i gettot i staden Łódź, som låg i det av Nazityskland ockuperade Polen. För sina första pengar gav han sin mamma Ester en morsdagshälsning den 7 maj.

Kortet var tryckt i gettot och ger en bild av livet där: taggtråd, broar över ett ”ariskt” område och en vakt redo att skjuta om någon försökte ta sig ut utan tillstånd. Tobias kom till gettot när han var fyra år. Hans enda minne från tiden innan dess är när hans pappa en januaridag 1940 drar honom på en kälke i snön. Det är också hans första upplevelse av diskriminering och antisemitism. ”Ja det var väl den här resan på kälken. Där jag satt ihop med min resväska på väg till gettot i slutet på januari 1940. Jag förstod inte då att det var diskriminering men det förstod jag senare i gettot som barn”, har Tobias berättat.  

Tobias minns att de bara fick ha med sig en enda resväska per person till gettot. Hans mamma hade packat kläder åt honom, någon plats för leksaker fanns inte. De behövde plats för husgeråd och mat som de hade kvar. 

Morsdagsbrevet Tobias Rawet berättar

Morsdagsbrevet

Morsdagsbrevet som Tobias gav sin mamma Ester i maj 1944.

Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Till gettot i Łódź fördes också människor från andra naziockuperade länder under åren 1941–1942. Det var trångt och uppemot en femtedel dog av svält, köld eller sjukdomar. Ett flertal gånger mördade nazisterna invånare i gettot. Dödandet ägde rum offentligt, för alla att se, som ett sätt för nazisterna att skrämma dem som tvingades leva där från att göra motstånd. 
 
I gettot arbetade Tobias på en fabrik och kunde lägga undan lite pengar för att köpa ett morsdagsbrev på ett tryckeri som fanns i gettot. Det var maj 1944 och Tobias, som inte kunde läsa eller skriva, fick hjälp av sin pappa att underteckna kortet med den polska varianten av hans namn, Tolek. Bara några dagar senare tömde tyskarna gettot och invånarna flyttades till olika förintelse- och arbetsläger. 

Gammalt gulnat porträttfotografi. Det syns nio personer på bilden.
Stående i mitten: Tobias Rawets mamma Ester 1929, när hon fyllde 25 år. Foto: Privat.

Både Tobias och hans föräldrar överlevde lägren och tog sig tillbaka till Łódź efter andra världskriget. Under en golvbräda i sin bostad i gettot hade föräldrarna gömt några av sina käraste ägodelar, bland dem fanns morsdagsbrevet från 1944. Fyra år senare flydde familjen undan kommunistregimen i Polen och kom till Sverige.

Toppbild: Detalj av Tobias ID-handling och morsdagskort. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Källor

  • Museets samlingar. Tobias Rawet har skänkt morsdagsbrevet till Sveriges museum om Förintelsen tillsammans med fotografier, dokument och andra minnessaker.
  • Tobias har delat med sig av sitt vittnesmål i Dimensions in Testimony och USC Shoah Visual Archive
  • Dimensions in Testimony, Tobias Rawets interaktiva biografi. 
  • Holocaust Encyclopedia, uppslagsord ”Lodz”, United States Holocaust Memorial Museum, (hämtad 12 maj 2022), https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/lodz 

Ta del av fler levnadsöden

Liselotte Jacks

Kiwa Zyto

Hanna Dimitri (Brezinska)

Lilli och Walter Brünn