Brev sparade av Liselotte Jacks.

Museets bakgrund

I mars 2021 fick Statens historiska museer (SHM) regeringens uppdrag att undersöka hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas inom myndigheten, som sedan tidigare omfattade sex museer och en verksamhet för uppdragsarkeologi.

Den 18 juni samma år presenterade SHM sin rapport om vilka behov, planering och resurser som skulle krävas för ett sjunde museum. Den 30 september återkopplade regeringen genom att ge SHM uppdraget att inrätta museet, som ska byggas upp under en period av flera år för att nå sin permanenta verksamhet. De första publika aktiviteterna ska dock öppna redan den 1 juli 2022.

Arbetet med att skapa ett nytt museum baseras på den statliga utredningen Sveriges museum om Förintelsen. Det ska göras i samklang med den internationella samverkan som bedrivs inom ramen för organisationen International Holocaust Remembrance Alliance, där Sverige är ett av grundarländerna.

Museets inriktning

Sveriges museum om Förintelsen ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Museet ska fördjupa kunskaperna om de historiska händelser som kulminerade i Nazitysklands folkmord. Vad som hände med nazismens offer före, under och efter andra världskriget är centrala teman. Därför ska museet också diskutera de historiska sammanhangen kring Förintelsen internationellt och i Sverige, samt Sveriges agerande i relation till Förintelsen och Nazityskland.

Förintelsen har i olika sammanhang förnekats och det finns många exempel på hur tolkningar förvrängs och hur källmaterial används för att legitimera politiska ståndpunkter i samtiden. Därför är det viktigt med kunskaper om hur antisemitism, antiziganism och diskriminering spelade roll under historien före andra världskriget.

Det är centralt att belysa den nazistiska världsbilden och förklara vilket samhälle förövarna ville skapa för att förstå varför olika grupper sågs som hot och problem. Nazisternas alltmer radikala hantering av oönskade människor ledde till slut fram till ”den slutgiltiga lösningen på judefrågan”, det vill säga Förintelsen.

Museet bör visa hur samhället alltjämt påverkas av Förintelsen och hur de överlevandes erfarenheter är en angelägenhet för alla människor i samhället.

Toppbild: Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.