Utställningar

Sju liv

Utställningen Sju liv öppnade den 21 juni 2023 på Torsgatan 19 i Stockholm.

Identifikationshandlingar tillhörande Kiwa, Eva, Alice, Hanna, Lieselotte, Walter och Czesław.
Foto: Helena Bonnevier, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Tidigare utställningar

115_LILLI-WALTER_A

Övervakning i utställningslokaler

Utställningslokalerna på Sveriges museum om Förintelsen kameraövervakas. Kameraövervakningen är godkänd av integritetsskyddsmyndigheteten. Det är endast myndighetens egen säkerhetspersonal som har tillgång till materialet, som sparas en begränsad tid. Det är enbart vid incident eller misstanke om brott som det inspelade materialet undersöks.

Vid frågor kontakta:  Registrator@ssbf.brand.se

Bild 2: Detalj av Lilli och Walter Brünns ID-handling och dokument. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.