Tidigare utställningar

Sveriges museum om Förintelsen visar regelbundet tillfälliga utställningar om Förintelsen med koppling till Sverige.