1. Startsida
 2. Skola
 3. Lärarhandledningar
 4. Lärarhandledning: Dimensions in Testimony
Lärarhandledning

Att använda Dimensions in Testimony i klassrummet

Dimensions in Testimony gör det möjligt för elever att ställa frågor till två överlevande från Förintelsen, Elisabeth Citrom och Tobias Rawet, i klassrummet. Genom AI-teknik tas svaren fram från förinspelade videointervjuer med Elisabeth och Tobias.

Dimensions in Testimony bygger på att personer som har överlevt Förintelsen har svarat på en stor mängd frågor om sina upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av artificiell intelligens plockar tekniken fram lämpligt svar på den fråga som ställts. Ju fler frågor som ställs över tid, desto mer lär sig tekniken för att matcha alltmer tydliga och förfinade svar på de frågor som ställs. De intervjuade personerna i Dimensions in Testimony har också svar på vanliga fraser så som ”Hej, hur mår du?”. Men de kan inte svara på något som de inte har berättat om i sina intervjuer, till exempel händelser i världen som har inträffat nyligen.

Tobias Rawet överlevande från Förintelsen.
Tobias Rawet, överlevande från Förintelsen. Foto: Erik Lernestål, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

När du arbetar med eleverna är det viktigt att förmedla att tekniken inte alltid reagerar som det är tänkt. Ibland uppfattar inte systemet frågan eller uppfattar frågan fel och ger ett svar som inte riktigt stämmer med frågan. Det kan bero på många saker, till exempel störande ljud. Be då eleverna ställa frågan igen, kanske på ett lite annat sätt, så brukar det bli rätt.

Förslag på hur ni kan arbeta med Dimensions in Testimony

Det är önskvärt att eleverna har vissa kunskaper om andra världskriget och Förintelsen innan ni börjar arbetet med Dimensions in Testimony.

 • Låt eleverna börja med att ställa frågan: Kan du kort berätta om ditt liv? Lyssna gärna på både Elisabet och Tobias.
 • Låt eleverna skriva ner frågor som de vill ställa. Detta kan med fördel göras i par eller i grupp. Låt eleverna fundera på vad de behöver ställa för typ av frågor för att få en så heltäckande bild av personens livshistoria som möjligt. Tänk på att dela upp frågorna utifrån de olika erfarenheter som Elisabeth och Tobias har av Förintelsen. Ett sätt för att ta fram egna frågor är att utgå från följande tre teman:
 1. Hur var livet innan kriget och Förintelsen? 
 • Hur levde du och din familj innan kriget? 
 • Har du något barndomsminne? 
 • Vad arbetade din pappa och mamma med innan kriget? 
 1. Vad hände under kriget och Förintelsen?
 • Hur förändrades livet när kriget började? 
 • Vad hände med din familj? 
 • Hur var livet i gettot? 
 • Vilka läger var du i? 
 • Hur kom ni till lägren? 
 • Hur var livet i lägren? 
 1. Vad hände efter kriget och Förintelsen? 
 • När kom du till Sverige? Vilka i din familj överlevde?  
 • Varför är det viktigt att berätta om Förintelsen? 
 • Vad fick dig att börja berätta om Förintelsen?

Avsluta gärna med att eleverna får redovisa några av svaren de fått för varandra.

Diskutera hur det var att använda Dimensions in Testimony: fördelar och nackdelar? Vilka problem finns?

I Arkivet på Sveriges museum om Förintelsen kan besökare samtala med Elisabeth Citrom genom AI-teknik i Dimensions in Testimony.
I Arkivet på Sveriges museum om Förintelsen kan besökare samtala med Elisabeth Citrom genom AI-teknik i Dimensions in Testimony. Foto: Lydia Rosell Cacho, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Att arbeta med vittnesmål: övning i källkritik kopplad till Dimensions in Testimony

Vittnesmål är en viktig källa till historien, men när människor berättar om händelser och upplevelser är de sällan helt objektiva. Det som skildras och återges innefattar ofta både självupplevda minnen och sammanhang som har lärts i efterhand. Minnen kan också förändras med tiden. Innehållet påverkas av de normer som råder i samhället vid en viss tid samt i viss mån av den som berättar och vad den personen har för uppfattning om det som berättas. Vittnesmål återger sällan en generell bild av en omfattande händelse utan utgör pusselbitar som behöver sättas ihop för att få en större förståelse. 

 • Låt eleverna källkritiskt bedöma vittnesmålen i Dimensions Testimony och besvara nedanstående frågor.
 • Utgå från de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.Vilka styrkor har källan? 
 • Vilka svagheter har källan? 
 • Är källan trovärdig?  
 • Är källan relevant?  
 • Vilken typ av information kan källan ge om Förintelsen?

Samtal med överlevande

En möjlighet att ställa frågor till överlevande från Förintelsen.

Porträtt på Elisabeth Citrom