1. Startsida
 2. Skola
 3. Lärarhandledningar
 4. Lärarhandledning: 26 november 1942 –deportationen av de norska judarna
LärarhandledningEn dag i historien

26 november 1942 – deportationen av de norska judarna

De enskilda avsnitten (händelserna) i En dag i historien kan med fördel användas som diskussionsunderlag eller som fördjupningsuppgift i skolan när ni studerar Förintelsen och nazismens förbrytelser. Här finns lärarhandledning till avsnittet 26 november 1942 – deportationen av de norska judarna.

När ni gemensamt, i grupp eller individuellt har tittat på ett avsnitt ur serien En dag i historien, kan ni sammanfatta den kunskap/information som ni har fått. Detta kan ni göra i helklass, gruppvis eller individuellt. För att fördjupa en eventuell diskussionen eller skapa ett fördjupningsarbete kring ämnet kan ni sedan använda er av de frågor som är kopplade till varje avsnitt. Till lärarhandledningen finns korta svar (facit) till frågorna. Lärare kan mejla skola@museumforintelsen.se för att få facit.

26 november 1942 – Deportationen av de norska judarna

 • Varför började Norge deportera de norska judarna i november 1942? Och hur många deporterades? 
 • Vad var det för skillnad mellan deportationerna av judar i Norge i jämförelse med deportationer av judar från andra ockuperade länder som till exempel Nederländerna och Frankrike? 
 • Vilken betydelse hade de så kallade kollaboratörerna i deportationerna? 
 • Var hamnade de deporterade norska judarna? Och vad hände med åldringar, kvinnor, barn och män?
 • Vad menas med citatet ”Det norska judeproblemet har funnit sin slutgiltiga lösning”?    
 • Varför uppmärksammades deportationen av de norska judarna å stort i svensk massmedia? Och varför fick händelsen så stor betydelse för svenskar 1942?  
 • Hur påverkade händelsen med de norska judarna Sveriges flyktingpolitik och synen på förföljelsen av judar?
 • Går det att se några likheter och skillnader i synen på flyktingar idag?

Att undersöka vidare

 • Hur många judar levde i Norge innan deportationerna? 
 • Vad hände med de 1 100 judar som flydde till Sverige? Och hur lyckades de fly? 
 • Varför deporterades cirka 5 400 icke-judiska norska medborgare till koncentrationsläger i Nazityskland  
 • Vilka var de så kallade vita bussarna och vilket uppdrag hade dessa?

Tips på vidare läsning

De norska judarnas öde, innehåll "De norska judarnas öde bör ha en central plats i berättelsen om Sverige och Förintelsen", på Voksenåsens webbplats.

Deportationen av de norska judarna

Medverkande: Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare vid The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS).

Syntolkning: I denna föreläsning berättar Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare vid The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS), om deportationenav de norska judarna i november 1942. Vad hände i Norge innan deportationerna, ­vad rapporterade svenska nyhetstidningar och hur påverkade händelsen Sveriges flyktingpolitik?

Referenslista

Litteratur och tidningsartiklar

Litteratur

Bjarte Bruland, Holocaust i Norge. Registrering, deportasjon, tillintetgjørelse, Oslo 2017.
Paul A Levine, From indifference to activism. Swedish diplomacy and the Holocaust, 1938-1944, Uppsala 1996.
Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945, Stockholm 2005.

Tidningsartiklar

Aftontidningen, 27.11.1942
”Ett ohyggligt budskap kommer från Norge”, Dagens Nyheter, 27.11.1942
”1000 norska judar föras till Polen”, Dagens Nyheter, 27.11.1942
”Upprörda scener på kajen”, Dagens Nyheter, 2.12.1942
Social-Demokraten, 29.11.1942
Svenska Morgonbladet, 28.11.1942

En dag i historien

Läs mer om deportationen av de norska judarna

Här hittar du bilder och mer information om händelsen i Oslo hamn den 26 november 1942.

I förgrunden en grupp människor och i bakgrunden syns det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn 1942.