I förgrunden en grupp människor och i bakgrunden syns det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn 1942.
  1. Startsida
  2. Sverige och Förintelsen
  3. En dag i historien
  4. 26 november 1942 – Deportationen av de norska judarna

26 november 1942 – Deportationen av de norska judarna

År 2022 är det 80 år sedan starten av deportationen av de norska judarna. Den 26 november 1942 deporterade 529 norska judar från Norge. De flesta mördades av nazisterna direkt vid ankomsten till Auschwitz-Birkenau.

Deportationen av de norska judarna

På kvällen den 24 november 1942 fick statspolischefen Martinsson besked från Wilhelm Wagner, chef för Gestapo i Norge, att alla judar som hade ett J stämplat i sitt legitimationskort och deras familjer skulle evakueras från Norge med ett skepp. Skeppet skulle avgå från Oslo på torsdagen den 26 november 1942 klockan 15.00. Norge skulle göras ”judefritt” och ”evakuering” innebar deportering till dödsläger i det naziockuperade Polen. Bara ett fåtal av de 529 norska judar som tvingades ombord på SS Donau överlevde.

Deportationerna med SS Donau den 26 november 1942 följdes av ytterligare deportationer med skeppen Monte Rosa, Lappland, Gotenland och Donau fram till februari 1943. Till slut hade 776 judar deporterats till Auschwitz-Birkenau. Av dessa överlevde endast 38 kriget.

Medverkande: Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare vid The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS).

Syntolkning: I denna föreläsning berättar Karin Kvist Geverts, docent i historia och föreståndare vid The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS), om deportationenav de norska judarna i november 1942. Vad hände i Norge innan deportationerna, ­vad rapporterade svenska nyhetstidningar och hur påverkade händelsen Sveriges flyktingpolitik?

Toppbild: Det nazityska skeppet SS Donau i Oslo hamn vid deportationerna av norska judar till nazityska förintelseläger i november 1942. Foto: Georg W Fossum (CC-BY-SA).

Hans Christen Mamens ryggsäck

Endast 38 av de norska judar som nazisterna deporterade till Auschwitz-Birkenau överlevde. Utöver dessa lyckades cirka 1 100 judar överleva genom att fly över den norska gränsen till Sverige. Bland de som flydde till Sverige fanns Ivar Bermann, som tog sig över gränsen sittandes i Hans Christen Mamens ryggsäck.

Bild på en ryggsäck från sidan.
Foto: Chris Harrison

Ryggsäcken

När Ivar Bermann var tre år var han och hans mamma på flykt till Sverige. De flydde eftersom de var judar och situationen i Norge hade förvärrats sedan Norge ockuperats av Nazityskland i april 1940. Ivars pappa hade redan flytt och väntade i Sverige.På väg mot Sverige hade Ivar svårt att hålla jämna steg med övriga i gruppen. Hans Christen Mamen (1919–2009) var en av dem som riskerade hårda straff för att ha hjälpt både judar och motståndspersoner över gränsen till Sverige. När Hans Christen märkte att Ivar hade svårt att hålla tempot placerade han Ivar i sin ryggsäck.

När Ivar blev rädd och började gråta sa Hans Christen att Ivar inte får väcka fåglarna, då tystnade Ivar och de undkom att bli upptäckta. Hans Christen glömde aldrig Ivar och ryggsäcken finns numera utställd i den permanenta utställningen i Norska HL-senteret.

Hans Christen tog ofta bara tre personer åt gången över gränsen från Norge till Sverige, för att de inte skulle bli upptäckta. Hans Christen själv flydde till Sverige 1942.

Läs mer om HL-senteret här.

Referenslista

Litteratur och tidningsartiklar

Litteratur

Bjarte Bruland, Holocaust i Norge. Registrering, deportasjon, tillintetgjørelse, Oslo 2017.
Paul A Levine, From indifference to activism. Swedish diplomacy and the Holocaust, 1938-1944, Uppsala 1996.
Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945, Stockholm 2005.

Tidningsartiklar

Aftontidningen, 27.11.1942
”Ett ohyggligt budskap kommer från Norge”, Dagens Nyheter, 27.11.1942
”1000 norska judar föras till Polen”, Dagens Nyheter, 27.11.1942
”Upprörda scener på kajen”, Dagens Nyheter, 2.12.1942
Social-Demokraten, 29.11.1942
Svenska Morgonbladet, 28.11.1942

Om En dag i historien

Föreläsningsserien En dag i historien är ett samarbete mellan The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS) och Sveriges museum om Förintelsen. Här hittar du fler avsnitt.

Har du förslag på en viktig händelse med anknytning till Sverige och Förintelsen? Hör av dig till oss på info@museumforintelsen.se.