Samlingar

Förutsättningarna för att skriva historia om Förintelsen står inför enorma förändringar. Med tidens gång finns allt färre överlevande och ögonvittnen kvar för att berätta.

Det är angeläget att deras vittnesmål bevaras för framtiden i skrift, ljud och film tillsammans med historiska dokument och föremål som ger inblickar i historiska skeenden, människors öden och hur Förintelsen fortsätter att påverka samhället.

Samlingsområdet för Sveriges museum om Förintelsen omfattar föremål, dokument och annat material som belyser Förintelsens historiska sammanhang, däribland vittnesmål från överlevande med anknytning till Sverige samt från deras anhöriga och efterlevande.

Samlingen kommer att byggas upp gradvis. Under 2022–2023 tar Statens historiska museer fram en insamlings- och samlingspolicy för Sveriges museum om Förintelsen.

Insamling

Under 2021 påbörjade Forum för levande historia insamlingen till ett nytt museum. Sommaren och hösten 2022 överförs denna samling till Sveriges museum om Förintelsen. Sedan ska museet fortsätta att ta emot berättelser, donationer, föremål och dokument inom samlingsområdet. 

En utgångspunkt för samlingen är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Flera relevanta material kan knyta an till Sveriges eftergiftspolitik gentemot Nazityskland, räddningsaktioner och hjälpinsatser för nazipolitikens offer, samt Sveriges invandringspolitik under den aktuella tidsperioden.  

I vissa fall kan andra slags material, som behandlar förhållanden som ligger flera hundra år tillbaka i tiden, eller efterkrigstiden ända fram till nutid, vara av intresse för att förstå bakgrunden till och effekterna av Förintelsen. Insamlingen ska dock främst fokusera på material som berör människor och händelser med kopplingar till Sverige.

Sök i samlingarna

Vår samling är digitaliserad, och vi arbetar ständigt med att berika informationen om våra föremål och utöka antalet bilder. Du kan söka bland bilder och föremål som redan nu finns i vår databas på nätet. All information är fri att använda och större delen av all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser. Det förekommer även bilder av upphovsrättsskyddade verk, Statens historiska museer har genom avtalslicens med Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) rätt att visa bilderna på Sök i samlingarna.

Vi delar databas med de andra museerna som ingår i myndigheten Statens historiska museer. Därför hittar du även föremål från Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum i databasen.

Sök i databasen

Foto: Föremål från museets samling. Detalj av Walter och Lillis ID-handlingar samt dokument. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Samlingsbloggen

En blogg om hur föremålen förvaltas, konserveringsarbete inför utställningar, låneverksamhet, besiktningar och ibland också fördjupande texter om föremål samt den forskning som sker vid myndigheten. Helt enkelt vardagen på samlingsavdelningen.

Blir på flera olika föremål och tavlor