Samlingar

Förutsättningarna för att skriva historia om Förintelsen står inför enorma förändringar. Med tidens gång finns allt färre överlevande och ögonvittnen kvar för att berätta.

Det är angeläget att deras vittnesmål bevaras för framtiden i skrift, ljud och film tillsammans med historiska dokument och föremål som ger inblickar i historiska skeenden, människors öden och hur Förintelsen fortsätter att påverka samhället.

Samlingsområdet för Sveriges museum om Förintelsen omfattar föremål, dokument och annat material som belyser Förintelsens historiska sammanhang, däribland vittnesmål från överlevande med anknytning till Sverige samt från deras anhöriga och efterlevande.

Samlingen kommer att byggas upp gradvis. Under 2022–2023 tar Statens historiska museer fram en insamlings- och samlingspolicy för Sveriges museum om Förintelsen.

Insamling

Under 2021 påbörjade Forum för levande historia insamlingen till ett nytt museum. Sommaren och hösten 2022 överförs denna samling till Sveriges museum om Förintelsen. Sedan ska museet fortsätta att ta emot berättelser, donationer, föremål och dokument inom samlingsområdet. 

En utgångspunkt för samlingen är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Flera relevanta material kan knyta an till Sveriges eftergiftspolitik gentemot Nazityskland, räddningsaktioner och hjälpinsatser för nazipolitikens offer, samt Sveriges invandringspolitik under den aktuella tidsperioden.  

I vissa fall kan andra slags material, som behandlar förhållanden som ligger flera hundra år tillbaka i tiden, eller efterkrigstiden ända fram till nutid, vara av intresse för att förstå bakgrunden till och effekterna av Förintelsen. Insamlingen ska dock främst fokusera på material som berör människor och händelser med kopplingar till Sverige.

Lämna in föremål

Föremål från museets samling, bland annat lakan och en tvättpåse.
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Forskning och utveckling

115_LILLI-WALTER_A
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Samlingsbloggen

En blogg om hur föremålen förvaltas, konserveringsarbete inför utställningar, låneverksamhet, besiktningar och ibland också fördjupande texter om föremål samt den forskning som sker vid myndigheten. Helt enkelt vardagen på samlingsavdelningen.

Blir på flera olika föremål och tavlor