Svenska Röda Korsets personal framför sina bussar.
  1. Startsida
  2. Sverige och Förintelsen
  3. En dag i historien
  4. 28 april 1945 – De vita bussarna anländer till Sverige

28 april 1945 – De vita bussarna anländer till Sverige

Den 28 april 1945 anländer Estera Melchior och andra överlevande till Sverige. För Estera blev det en alldeles särskild dag eftersom hon för första gången sedan nazisterna ockuperat Polen var fri.

I avsnittet berättar professor Ulf Zander om den polsk-judiska överlevanden Estera Melchiors erfarenheter under Förintelsen och om räddningsaktionen med de vita bussarna.

Medverkande: Professor Ulf Zander, Historiska institutionen, Lunds universitet.

28 april 1945 – De Vita bussarna anländer till Sverige

Vita bussen i utställningen "Välkommen till Sverige".
Foto: Malmö museum

Den vita bussen, Malmö museum

Vita bussen i utställningen Välkommen till Sverige.

Våren 1945 höll Tyskland på att förlora kriget. Under pågående bombningar genomförde Svenska Röda Korset med stöd av samlingsregeringen en stor räddningsaktion för att hämta skandinaviska fångar ur de nazistiska koncentrationslägren. I slutänden hämtades även fångar av andra nationaliteter. Under räddningsaktionen användes 36 svenska militärbussar och personalen bestod av drygt 300 frivilliga. Bussarna var vitmålade med röda kors, därav benämningen ”de vita bussarna”. Hur många som räddades är omtvistat liksom hur många av dem som var judar, men omkring 15 500 människor fördes i säkerhet till Sverige med bussarna, de flesta unga kvinnor.

En del av dessa befriade kvinnor och män hamnade tillfälligt på Malmö museum, som under krigsslutet förvandlades till flyktingförläggning. I utställningen Välkommen till Sverige på Malmö museum kan du se buss nummer 44, en av de vita bussar som deltog i räddningsaktionen mellan den 8 mars–1 maj 1945. Bussen turnerade under många år som historisk dokumentation i skolor och på andra platser på initiativ av Röda Korset. Bussen visas sedan 2015 framför slottet Malmöhus. Du kan också besöka utställningen som belyser museet som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.

Läs mer på Malmö museums webbplats.

Toppbild: Svenska Röda Korsets personal framför sina bussar. Foto: The Swedish Red Cross, Public Domain.

Referenslista

Litteratur

Gösta Hallquist & Nilsson, Anita, Löjtnant Hallquists dagbok från en hjälpinsats med de vita bussarna i krigets Europa 1945. Malmö: Ed. Erikson, 1995. 

Ingrid Lomfors, Blind fläck. Minne och glömska kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945, Stockholm: Atlantis, 2005. 

Sune Persson, "Vi åker till Sverige". De vita bussarna 1945, Rimbo: Fischer & Co, 2002 

Ulf Zander, ”Swedish rescue operations during the Second World War. Accomplishments and aftermath”, The Holocaust as active memory. The past in the present, Marie Louise Seeberg, Irene Levin and Claudia Lenz (red), Farnham: Ashgate, 2013, s. 165-185. 

Museimaterial

Att överleva – Röster från Ravensbrück, https://www.kulturen.com/utstallningar/att-overleva-roster-fran-ravensbruck/ 

Witnessing Genocide, https://www.ub.lu.se/hitta/digitala-samlingar/witnessing-genocide

Om En dag i historien

Föreläsningsserien En dag i historien är ett samarbete mellan The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS) och Sveriges museum om Förintelsen. Här hittar du fler avsnitt.

Har du förslag på en viktig händelse med anknytning till Sverige och Förintelsen? Hör av dig till oss på info@museumforintelsen.se.