Frågor och svar

Vad handlar den första utställningen om?

I filmen berättar Frida Starck Lindfors, producent på Statens historiska museer, om utställningen Sju liv som öppnar den 21 juni 2023. Filmfoto och redigering: Lydia Rosell Cacho, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

När öppnar museet?

Den 16 juni 2022 öppnade Sveriges museum om Förintelsen med digitala aktiviteter, då lanserades museets webbplats. Museet och verksamheten byggs upp successivt under flera år. Den första utställningen öppnar den 21 juni 2023 i de nya lokalerna i Glashuset på Torsgatan i Stockholm.  

Var och i vilken lokal öppnar det nya museet?

Museets lokal är i Glashuset på Torsgatan 19 i centrala Stockholm. Här öppnar museets första utställning den 21 juni 2023. Glashuset blir museets hemvist under uppbyggnadstiden på cirka fem till åtta år, då en permanent plats för museet ska vara beslutad.

Johan Celsings Glashus, som är ett tillägg till Bonnierhuset och byggt 2006, rymmer redan Bonniers Konsthall och flera andra verksamheter.

Vad är museets uppdrag / vad gör Sveriges museum om Förintelsen?

Sveriges museum om Förintelsen fördjupar och breddar kunskaperna om Förintelsen med utgångspunkt i berättelser från överlevande med anknytning till Sverige. Vi bevarar och för vidare minnet av Förintelsen samt skapar möjlighet till möten, samtal och reflektion. 

Varför behövs ett museum om Förintelsen i Sverige? 

Förintelsen och andra världskriget är en del av Sveriges historia. Att bevara minnet av Förintelsen genom ett öppet arkiv, dokumentation, utbildnings- och forskningsmöjligheter är en svensk angelägenhet.  

Vad har Förintelsen för koppling till Sverige?

I slutet av andra världskriget 1945 kom ungefär 10 000 judiska flyktingar till Sverige. De bar med sig minnen av familjemedlemmar som mördats, av gemenskaper som försvunnit och av en förlorad värld. Och de började ett nytt liv här. Folkmordet Förintelsen drabbade många människor. Ett stort antal med erfarenheter därifrån, eller andra och tredje generationen lever eller har levt i Sverige. 

Vilka målgrupper har museet?

Sveriges museum om Förintelsens verksamhet ska vara tillgänglig för alla i hela landet. Den viktigaste målgruppen är elever och lärare i högstadiet och gymnasiet. Bland befolkningen i stort vill vi nå både dem som har djup kunskap om Förintelsen och de som saknar förkunskaper. Vi vill gärna vara en plats för generationsöverskridande möten.

Sveriges museum om Förintelsen

Museet bevarar och för vidare minnet av Förintelsen.

Ärendenummer: 9
Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.