En del av Statens historiska museer

Sveriges museum om Förintelsen är ett av sju museer som ingår i myndigheten Statens historiska museer.

Myndighetsuppdraget

Myndigheten har till uppgift att bland annat främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. 

I myndigheten ingår äver museerna:

Hallwylska museet 
Historiska museet 
Ekonomiska museet 
Livrustkammaren 
Skoklosters slott
Tumba bruksmuseum 

Arkeologerna

Myndigheten bedriver dessutom uppdragsverksamheten Arkeologerna.