Sveriges museum om Förintelsen c/o Historiska

Kiwa Zytos identifikationshandling ligger ovanpå den fångjacka Kiwa hade med sig till Sverige.
  1. Startsida
  2. På gång
  3. Utställningar
  4. Tidigare utställningar
  5. Sveriges museum om Förintelsen c/o Historiska

Miniutställning: Föremål från överlevande som kom till Sverige

Utställningen visades 17 juni 2022–30 september 2022.

Genom fem föremål kan vi ta del av berättelser från överlevande, som under olika omständigheter kom till Sverige efter Förintelsen och folkmordet på romer.

De föremål som Sveriges museum om Förintelsen ställde ut var ett morsdagsbrev, en liten resväska, två identitetskort stämplat med ett J, en randig fångjacka och en ikonbild. Genom dessa får vi ta del av de levnadsöden som tillhör de judiska överlevandena Lieselotte Jacks, Tobias Rawet, Lilli och Walter Brünn, Kiwa Zyto och den romska överlevanden Hanna Dimitri (Brezinska). 

Föremålen, som har skänkts eller lånats in till Sveriges museum om Förintelsen, visades i en monter i entréhallen på Historiska museet.

Toppbild: Kiwas identifikationshandling efter frisläppandet, daterat 21 januari 1946. På bilden bär han samma jacka som nu är på utlån till Sveriges museum om Förintelsen. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Se föremålen digitalt

Bilder på föremålen och information finns också här på museets webbplats.
Se föremålen digitalt.