Kvinnor under Förintelsen

Programserie 2024
I en programserie med Förintelsen som utgångspunkt berättar vi om kvinnors extra utsatthet under krig och konflikter, kvinnors motstånd och om mottagandet i Sverige. Genom att koppla historiska erfarenheter till dagens verklighet undersöker vi kvinnors roll och utmaningar både då och nu, och reflekterar över vad vi kan lära oss av deras kamp och överlevnad.

Arrangeras i samarbete mellan Sveriges museum om Förintelsen och Stockholms Kvinnohistoriska.

Programserie: Kvinnor under Förintelsen

Kvinnor under Förintelsen

Utsattheten – ordnades 20 mars 2024

SMF_kvinnohistoriska_utsatthet
Kvinnor under Förintelsen

Motståndet – ordnades 24 april 2024

SMF_kvinnohistoriska_motstånd
Kvinnor under Förintelsen

Mottagandet – ordnades 29 maj

SMF_kvinnohistoriska_mottagandet
SMF_kvinnohistoriska_motstånd
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, med tillstånd av Sara Ginaite

Sara Ginaite

Porträtt av Sara Ginaite vid befrielsen av Vilna.

SMF_kvinnohistoriska_utsatthet
Foto: United States Holocaust Memorial Museum, med tillstånd av Sigmund Baum

Från Ravensbrück till Sverige

Kvinnliga judiska fångar som nyligen släppts från Ravensbrück på väg till Sverige.

Kvinnohistoriens plats är överallt

Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. De tillgängliggör forskning om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, och arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt. Med stöd från Stockholms stad.

Programserie: Kvinnor under Förintelsen i samarbete med