Modernt hus med glasfasad i fem våningar.
Sveriges museum om Förintelsen har flyttat in på Torsgatan 19 i Stockholm. Foto: Ola Myrin, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
  1. Startsida
  2. Nyheter
  3. Inflyttade på Torsgatan 19 i Stockholm

Inflyttade på Torsgatan 19 i Stockholm

Under hösten har Sveriges museum om Förintelsen succesivt flyttat in på Torsgatan 19 i Stockholm.

Tanken är att museet har sin hemvist i Glashuset på Torsgatan i ett antal år framöver och med tiden är det här du hittar museets utställningar och program. Just nu håller vi på att bygga museets första utställning som öppnar i juni 2023, men även utrymmen för besöksservice tar form.

Vi kommer löpande berätta om uppbyggnadsfasen och ser fram emot att kunna öppna för allmänheten till sommaren.

Sveriges museum om Förintelsens tillfälliga lokaler på Torsgatan 19.
En del av Sveriges museum om Förintelsen på Torsgatan 19 i Stockholm. Foto: Jens Mohr, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.