Diana Chafik, intendent Sveriges museum om Förintelsen, intervjuas av SVT Öst.
  1. Startsida
  2. Nyheter
  3. Östergötlands museum var sista turnéstoppet för i vår

Östergötlands museum var sista turnéstoppet för i vår

Museets turné började i Malmö vintern 2022 och har under våren 2023 besökt Hudiksvall, Karlstad och Östersund. I helgen avslutades turnén på Östergötlands museum i Linköping.

På varje ort har vi överraskats av mängden okända berättelser och det lokala engagemang som finns hos privatpersoner, regionmuseer och föreningar. Samtliga har hjälpt oss att upptäcka nya, lokala berättelser med koppling till Förintelsen. De många berättelser som finns runt om i landet är en del av mångas familjehistoria, men också en del av hela Sveriges gemensamma historia.

Till Östergötlands museum i lördags kom barn till överlevande, som bott på Dovertorpslägret, för att dela sin historia. Vi träffade även familjen till en person som körde en av de vita bussarna och fick ta del av både fotografier och en nedskriven berättelse. Även personer som arbetat med överlevande sedan de kom till Sverige delade sina erfarenheter.

Ingen i Finspång ska kunna säga att hen inte känner till Doverstorp!

Anna Hellerstedt, vice ordförande i Föreningen Doverstorps flyktingläger

Under eftermiddagens program uppmärksammades flyktinglägret i Doverstorp utanför Finspång. Lägret upprättades i slutet av Andra världskriget och tog bland annat emot kvinnor som överlevt koncentrationsläger i Polen. Anna Hellerstedt, vice ordförande i Föreningen Doverstorps flyktingläger, berättade om lägret och det engagemang som finns för historien lokalt. ”Ingen i Finspång ska kunna säga att hen inte känner till Doverstorp!”, för att citera Anna. Genom Astrid Andersson Wretmark fick vi höra Hanna Dahlgrens livsöde. I det avslutande samtalet var deltagarna eniga om att vi behöver jobba tillsammans, både nationellt och lokalt, för att lyfta berättelserna om Förintelsen.

Östergötland var det sista stoppet på vårens turné. Nu ska vi följa upp det material vi fått veta mer om och fortsätta efterforskningarna. Det innebär att plocka upp våra nya kontakter, ställa fler frågor och inleda mer formella processer kring bidrag till museisamlingen. Att bygga upp en museisamling är ett långsiktigt arbete och sannolikt blir det ytterligare besök på nya orter i framtiden.

Stort tack till Östergötlands museum, Forum för levande historia, Föreningen Dovertoprs flyktingläger, alla andra medverkande och besökare. Tack för att ni hjälper oss att berätta historien om Sverige och Förintelsen!

Toppbild: Diana Chafik, intendent Sveriges museum om Förintelsen, intervjuas av SVT Öst. Foto: Lydia Cacho Rosell, Sveriges Museum om Förintelsen/SHM.

De lokala berättelserna i fokus

Under turnén har vi fått lyssna till besökares berättelser med koppling till Sverige och Förintelsen. Därefter har vi ordnat ett program där vi berättat mer om uppbyggnaden av Sveriges museum om Förintelsen och tillsammans med lokala aktörer lyft lokal historia och händelser med koppling till Förintelsen. Vill du veta vilka lokala berättelser som vi har lyft under turnén hittar du de här nedan.

Samtal: Vad kan vi lära av Förintelsen?

Programmet hölls den 11 december 2022, på Malmö Museer, Malmö

Överlevande från Förintelsen i entrén på Malmö Museer 1945.
Överlevande från Förintelsen, i entrén på Malmö Museer, efter ankomsten till Sverige med vita bussarna i maj 1945. Foto: K.W. Gullers, Nordiska museet (CC BY-NC-ND).

Andra världskriget väcker ett stort intresse inom såväl undervisning av historia som i kulturen. Känslorna är många och starka när skolelever pratar om Förintelsen och resonerar kring medborgerligt och moraliskt perspektiv. En ny studie från 2022 visar trots detta att många elever inte kan reda ut orsakerna till Förintelsen när frågan ställs på de nationella proven.

Under programkvällen fick vi möta elever från S:t Petri gymnasieskola i Malmö och läraren Björn Westerström. De har rest till Förintelsens minnesplatser och eleverna gör nu filmer om sin resa.

Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, berättade om den studie han gör tillsammans med Fredrik Alvén, docent i historia vid Lunds universitet, och Marianne Sjöland, historiker vid Malmö universitet. Studien handlar om vad elever lär sig om Förintelsen och vilka utgångspunkter eleverna tar fasta på, när de skriver om Förintelsen i de nationella proven.

Under kvällen fick vi olika perspektiv på undervisning av Förintelsen och frågan ”Vad kan vi lära av Förintelsen?”.

Moderator: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Arrangör för programmet var Malmö Museer, Forum för levande historia, Berättargruppen Förintelsens efterlevande, Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC), Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer, och Sveriges museum om Förintelsen.

Interneringsläger i Hälsingland

Programmet hölls den 4 februari 2023, på Hälsinglands museum, Hudiksvall

Interneringsläger i Hälsingland, på bilden syns hus vid ett skogsparti och i förgrunden åkrar.
Interneringslägret i Berga Rengsjö 1944. Efter andra världskrigets slut togs även överlevande från Förintelsen emot. Foto: Rengsjö Hembygdsförening.

Under andra världskriget inrättade svenska myndigheter interneringsläger för att hysa människor som ansågs vara en risk för samhället samt olika flyktinggrupper. Det kunde vara kommunister, tyska desertörer, norska medlöpare och flyktingar från olika länder. I Hälsingland fanns det fyra läger. I krigets slutskede tog de emot överlevanden från Förintelsen.

I dag finns knappt några spår kvar av lägren utan endast minnen, erfarenheter och bilder. Vad finns det för berättelser från lägren och från de som överlevde Förintelsen och hamnade här? Och hur ska vi vårda och ta tillvara dessa minnen?

Medverkande

Niklas Söderqvist, journalist som bland annat har producerat podden Bakom den svenska taggtråden. Daniel Waluszewski, barnbarn till en av de överlevande från Förintelsen som kom till ett av lägren i Hälsingland. Daniel har skrivit boken Med en blick över axeln och som berättar om detta. Elin Thomasson, Hälsinglands museum. Moderator: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Arrangör för programmet var Hälsinglands museum, Forum för levande historia och Sveriges museum om Förintelsen.

Värmland och Förintelsen

Programmet hölls den 15 mars 2023, på Värmlands museum, Karlstad

Porträtt på familjen Savosnick, bilden visar nio personer. Foto: HL-senteret/Arkivet etter Robert Savosnick.
Familjen Savosnick fotograferades i Stockholm 1926. Foto: HL-senteret/Arkivet etter Robert Savosnick.

Programmet lyfte värmländsk historia och lokala berättelser med koppling till Förintelsen. Värmlands Museum berättade historien om Alice Klein och hennes väska. På plats fanns också Hania Rosenberg, överlevande från Förintelsen och som efter kriget kom till Arvika. Bengt Fransson berättade om familjen Savosnicks öden och Carl-Göran Gustavsson introducerade toleransprojektet i Karlstad: Vi tillsammans, med och för varandra.

Panelsamtal: Om lärande, Förintelsen och lokalhistoriska perspektiv

Programmet hölls den 15 mars 2023, på Värmlands museum, Karlstad

Utifrån de olika perspektiv som lyftes i programmet Värmland och Förintelsen hölls ett panelsamtal. Samtalet handlade om hur lokalhistoria kan användas som ett verktyg i undervisning och om berättelser med lokal anknytning kan väcka elevers intresse och engagemang för Förintelsen.

Moderator: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Arrangör för programmet var Värmlands Museum, Forum för levande historia och Sveriges museum om Förintelsen.

Flykten från Norge

Programmet hölls den 2 april 2023, på Jamtli, Östersund

En lastbil och en grupp personer i uniform på en väg.
Transport med flyktingar som kommer till gränsen vid Gäddede i Jämtland 1945. Foto: Okänd/Stiftelsen Jamtlis fotosamlingar.

Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia, berättade om Förintelsen i Norge och flykten till Sverige.

Ola Lindgren och Henrik Strandfors, båda lärare vid Odensalaskolan, pratade om hur det är att resa med elever till Trönderlag för att studera ockupationen och Förintelsen.

Avslutande panelsamtal om lokalhistoriska perspektiv och hur vi kan hitta och lyfta dessa berättelser. Medverkar gör lärarna Ola Lindgren och Henrik Strandfors. Även Olov Amelin, chef för Jamtli medverkar. Moderator: Marcel Rådström.

Arrangör för programmet var Jamtli, Forum för levande historia och Sveriges museum om Förintelsen.

Östergötland och Förintelsen

Programmet hölls den 22 april 2023, på Östergötlands museum, Linköping

Två personer samtalar i förgrunden och i bakgrunden syns bland annat två gående personer.
Flyktingförläggningen i Doverstorp 1945. Foto: Östergötlands Museum, Public Domain.

Anna Hellerstedt, lärare, författare och vice ordförande i Föreningen Doverstorps flyktingläger visade bilder och berättade om Doverstorpslägret – Sveriges största flyktingläger under och efter andra världskriget. 

Astrid Andersson Wretmark, präst, berättade om Hanna Dahlgren – ett vittnesmål från Förintelsen. Hannas historia från Gdynia till Linköping.

Panelsamtal med Anna Hellerstedt, Astrid Andersson Wretmark och Björn Ivarsson Lilieblad, chef över samling och konservering på Östergötlands museum.

Moderator: Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Arrangör för programmet var Östergötlands museum, Forum för levande historia och Sveriges museum om Förintelsen.

Hela turnén var ett samarbete mellan Sveriges museum om Förintelsen, Forum för evande historia, olika regionala museum, Föreningen Förintelsens Överlevande och É Romani Glinda.