Omslagsbild på boken Toner och terror.
I boken Toner och terror (Santérus Förlag) skildrar författaren Anders Carlberg hur de tyska tonerna skulle överrösta det som ansågs som mindervärdigt, det judiska likväl som i vissa fall det slaviska. Foto: Santérus förlag.

Boksamtal

Toner och terror. Anders Carlberg i samtal med Mats Almegård

29 november klockan 19–21. Anmälan krävs.

Judisk kultur i Sverige i samarbete med Sveriges museum om Förintelsen.

Under Adolf Hitlers styre av Tyskland bedrevs en utstuderad musikpolitisk propaganda som skapade en fernissa av normalitet ovanpå terrorn, aggressionskriget och folkmordet på Europas judar. Nazisterna kunde segla på en våg av vördnad över hela Europa för tonsättare som Bach, Beethoven och Wagner och anlägga sitt eget raster över dessa odödliga uttryck för tysk musik.

I boken Toner och terror (Santérus Förlag) skildrar författaren Anders Carlberg hur de tyska tonerna skulle överrösta det som ansågs som mindervärdigt, det judiska likväl som i vissa fall det slaviska. Även i de värsta tänkbara miljöer ekade tonerna, till och med i dödslägren; en fruktansvärd och falsk känsla av skönhet mitt i den värsta terrorn.

Anders Carlberg har tidigare publicerat Hitlers Lojala Musiker (Santérus Förlag).

Moderator: Mats Almegård, kulturjournalist.
Anmäl dig genom att mejla: info@judiskkultur.se. Begränsat antal platser.

Författarsamtalet ingår i en serie kulturprogram som presenteras av Judisk kultur i Sverige i samarbete med Sveriges museum om Förintelsen.

  • Sveriges museum om Förintelsen, Torsgatan 19, Stockholm. Plan 5.
  • Samtalet kommer att fotograferas och spelas in samt publiceras på Judisk kulturs webbplats. Det kan också komma att användas på Sveriges museum om Förintelsens webbplats och sociala medier.
  • Programmet är kostnadsfritt.