1. Startsida
  2. Forum för levande historia överlämnar föremål och berättelser till Sveriges museum om Förintelsen

Forum för levande historia överlämnar föremål och berättelser till Sveriges museum om Förintelsen

Sveriges museum om Förintelsen invigdes sommaren 2022 och är under uppbyggnad. En viktig del av arbetet handlar om att samla in föremål och berättelser med anknytning till Sverige och Förintelsen. Sedan 2021 har myndigheten Forum för levande historia haft i uppdrag att genomföra en första insamling åt museet. Den 18 oktober avslutades uppdraget och ett stort antal föremål och berättelser har nu överlämnats.

Forum för Levande historia har sedan 2021 samlat in både föremål och ett stort antal intervjuer med överlevanden och anhöriga till överlevanden. I materialet finns allt från brev, fotografier och dokument till en resväska och textilier. Det insamlade materialet blir början på samlingen där delar kommer att visas när Sveriges museum om Förintelsen öppnar sin första utställning i juni 2023.

– Vi kan inte bygga upp Sveriges museum om Förintelsen utan hjälp från engagerade privatpersoner, institutioner och organisationer. Därför vill vi rikta ett stort tack till Forum för levande historia och alla som bidragit med ovärderliga minnen, föremål och berättelser. Föremål och berättelser som avslöjar vidden av storskaliga folkmord, men också visar hur historien fortfarande påverkar vanliga människor och deras vardag, säger Katherine Hauptman, museichef Sveriges museum om Förintelsen.

En utgångspunkt för samlingen är överlevande från Förintelsen med anknytning till Sverige och deras livsberättelser, liksom deras efterlevandes erfarenheter. Forum för levande historia har arbetat brett och material har samlats in från hela landet.

– Sedan uppdraget började har medarbetare vid Forum för levande historia träffat givare över hela landet. Vi vill rikta ett varmt tack till dem för deras generositet med såväl personliga berättelser som med ovärderliga föremål som är en unik kunskapskälla för framtiden. Vi är hedrade över att få bidra till detta viktiga nya museum om Förintelsen, säger Petra Mårselius, överintendent på Forum för levande historia.

Vill du bidra till Sveriges museum om Förintelsen?

Insamlingsarbetet slutar inte med det här uppdraget. I egen regi kommer nu Sveriges museum om Förintelsen att fortsätta samla in föremål och berättelser. Och det är bråttom, det finns inte många överlevande kvar som kan berätta.

Om du vill bidra med ett föremål, information eller en berättelse med anknytning till Sverige och Förintelsen, kontakta Sveriges museum om Förintelsen direkt eller besök museets nationella programturné med start i höst. Mer information finns på museumforintelsen.se/insamling.

Här hittar du mer om Forum för levande historias insamling och en längre film om insamlingsarbetet.

Anton Wigbrand
Pressansvarig
08-519 557 50
anton.wigbrand@shm.se

Forum-SMF-Insamling

Fotograf: Jens Mohr / Statens historiska museer
Bild från överlämning med projektledare Johan Landgren, museichef Katherine Hauptman och överintendent Petra Mårselius