1. Startsida
  2. Nytt samarbete för att stötta lärares undervisning om Förintelsen och antisemitism

Nytt samarbete för att stötta lärares undervisning om Förintelsen och antisemitism

Antisemitismen växer åter i Sverige och vi måste möta den med både kunskap och mod. Centrala för att vända utvecklingen är Sveriges lärare som med stort engagemang redan undervisar om Förintelsen och årligen tar med sig tusentals elever till minnesplatser runt om i Europa. För att stötta detta viktiga arbete samarbetar nu Sveriges museum om Förintelsen och Segerstedtinstitutet kring en gemensam utbildning.

Att undervisa om Förintelsen är en stor utmaning - undervisningen ska kännas relevant för eleverna samtidigt som den också måste vara historiskt korrekt och tydliggöra orsakerna och ideologin bakom folkmordet. Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Sveriges museum om Förintelsen initierar nu ett samarbete kring utbildning i syfte att stärka lärares kompetens i relation till Förintelsen och antisemitism. Kursen Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser ges ut via Göteborgs universitet och riktar sig till yrkesverksamma pedagoger och andra som arbetar med unga människor. I och med samarbetet breddas och utvecklas kursens innehåll. Kursen startar hösten 2024 och genomförs delvis på distans och delvis genom tre internat. Det tredje och sista internatet genomförs i Stockholm på Sveriges museum om Förintelsen.

– Genom denna gemensamma utbildningsinsats säkrar vi upp möjligheten för lärare att under fem års tid få tillgång till en gedigen utbildning om Förintelsens historia, dess orsaker och hur undervisning på Förintelsens minnesplatser kan bedrivas rent praktiskt. Vi hoppas att kursen ska intressera och stötta en redan skicklig yrkeskår samtidigt som vi tror att den kan hjälpa till att lyfta antisemitismens roll som en central del av Förintelsen, säger Katherine Hauptman, museichef på Sveriges museum om Förintelsen.

Svenska lärares engagemang för undervisning om Förintelsen utgör en viktig länk i förmedlingskedjan till framtida generationer och lärarna öppnar dörren till den kunskap som delas genom vittnesmål och finns på museum. Kursen kommer i och med samarbetet att kunna använda museets samlingar vilket bland annat gör att vittnesmål från överlevande tillgängliggörs och kan föras vidare samtidigt som kursdeltagarna kan få värdefull kunskap från museets personal.

– Antisemitism utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle, både genom förtrycket det skapar mot den judiska minoriteten och dess centrala roll i konspirationsteorier. Många olika institutioner, organisationer och personer behövs för att synliggöra och bekämpa detta. Sveriges lärare har en central roll och en viktig uppgift gentemot framtida generationer. Genom att stötta och underlätta deras arbete gör vi en praktisk skillnad, säger Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet. 

Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser startar hösten 2024

Utbildningen behandlar historiografiskt arbete kring Förintelsen. Därtill ingår studier i utvecklandet av exkursionspedagogik samt didaktik för att genomföra resor till Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa historiografiska pedagogiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin samtid då det handlar om att möta rasistiska, antisemitiska och historierevisionistiska uttryck.

Det första kurstillfället startar hösten 2024. För mer information kontakta Richard Millings på Segerstedtinstitutet.

0766-182126

richard.millings@gu.se

Anton Wigbrand
Pressansvarig
08-519 557 50
anton.wigbrand@shm.se

Exkursionsresa till Polen vid tidigare kurstillfälle, platsen är Treblinka.

Fotograf: Richard Millings, Segerstedtinstitutet

Christer Mattsson föreståndare Segerstedinstitutet

Fotograf: Segerstedtinstitutet

Katherine Hauptman, museichef för Sveriges museum om Förintelsen, höll tal under invigningsceremonin av Sveriges museum om Förintelsen.

Fotograf: Jens Mohr, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.
Katherine Hauptman, museichef för Sveriges museum om Förintelsen, höll tal under invigningsceremonin av Sveriges museum om Förintelsen den 16 juni 2022. Fotograf: Jens Mohr, Sveriges museum om Förintelsen/SHM. Får publiceras i sammanhang som berör verksamheten på Sveriges museum om Förintelsen.