Sidan kunde tyvärr inte hittas

Öppna menyn i övre högra hörnet och välj ett menyalternativ eller sök i sökrutan.

Föremål som Lieselotte Jacks sparade hela sitt liv. Bland annat en ask och olika identitetshandlingar.