1. Startsida
  2. Programserie med Stockholms Kvinnohistoriska lyfter kvinnor under Förintelsen

Programserie med Stockholms Kvinnohistoriska lyfter kvinnor under Förintelsen

Under våren håller Sveriges museum om Förintelsen och Stockholms Kvinnohistoriska en programserie om Kvinnor under Förintelsen. Utifrån tre olika teman – utsatthet, motstånd och mottagande – får vi en inblick i historiska erfarenheter. Vi diskuterar också vad vi kan lära av historien och hur dessa teman är en del av vår tids krig och konflikter. 

Den 20 mars hålls det första programtillfället på Sveriges museum om Förintelsen, Torsgatan 19 i Stockholm. Genom att koppla historiska erfarenheter till dagens verklighet undersöker programserien kvinnors situation både historiskt och idag. 

– Det här är ett viktigt samarbete som kan hjälpa oss att förstå Förintelsen bättre. Precis som i historien generellt är kvinnornas berättelser underrepresenterade när det kommer till Förintelsen. Med den här programserien vill vi lyfta flera perspektiv och visa specifika historiska erfarenheter som sällan berättats. Förhoppnings kan detta också lära oss mer om kvinnors situation i dagens krig och konflikter, säger Katherine Hauptman, museichef på Sveriges museum om Förintelsen.   

Alla programtillfällen leds och modereras av Eva Kopito, programansvarig för Samtal & debatt på Kulturhuset Stadsteatern. Med utgångspunkt i Förintelsen reflekterar inbjudna forskare, journalister och experter över vad vi kan lära oss av hur kvinnor utsatts, kvinnornas kamp och överlevnad. 

Programserien inleds den 20 mars på Sveriges museum om Förintelsen  

Kvinnor under Förintelsen: Utsattheten 

Med utgångspunkt i erfarenheter från Förintelsen diskuterar vi kvinnors extra utsatthet i krig och konflikter. Medverkar gör bland annat Britta Zetterström Geschwind och Annika Flensburg. 

Onsdag 20 mars kl. 18.00–19.00 på Sveriges museum för Förintelsen.  

Kvinnor under Förintelsen: Motståndet  

Om kvinnors motstånd under Förintelsen, utifrån temat motstånd undersöker vi dagens konflikter. Medverkar gör bland annat Kenneth Hermele.  

Onsdag 24 april kl. 18.00–19.00 på Sveriges museum för Förintelsen 

Kvinnor under Förintelsen: Mottagandet   

Om mottagandet i Sverige 1945 med berättelser från överlevanden som utgångspunkt. Medverkar gör bland annat Frida Johansson Metso.  

Onsdag 29 maj kl. 18.00–19.00 på Sveriges museum för Förintelsen 

Läs mer om alla program och deltagare.

Anton Wigbrand
Pressansvarig
08-519 557 50
anton.wigbrand@shm.se

Fångar i koncentrationslägret Plaszow

Fotograf: Copyright: United States Holocaust Memorial Museum (Bilden är en del av Leopold Page Photographic Collection)
Judiska kvinnor utför tvångsarbete i koncentrationslägret Plaszow.