Ita Brill

Postwar Registration Card.
Ita Brill föddes i Pabianice år 1916, som ett av fem syskon, till föräldrarna Szmul och Leja. Hennes far var köpman och Ita själv arbetade som sömmerska.

Ita var det näst yngsta barnet och hade två äldre systrar, Rachel och Chaja (även kallad Hela), och en äldre bror vid namn Chili (Yehiel). Före krigsutbrottet hade Chili flyttat till Belgien. Dessutom hade Ita en tre år yngre syster, Esther.

Staden Pabianice, där Ita föddes och växte upp i, var en mindre ort sydost om den större staden Łódź. Båda städerna var starka fästen för textilindustrin, och de flesta judar i området försörjde sig genom denna industri.

Ita var 23 år gammal när kriget bröt ut och tyskarna invaderade staden. Hon och familjen var några av de närmare 9 000 judar, cirka 16 procent av stadens befolkning, som levde i Pabianice. Nästan direkt med invasionen av staden i september 1939 började den tyska krigsmakten ta över judiska institutioner. I februari 1940 skapade tyskarna ett getto i staden, dit judarna tvingades att flytta.

Gatubild Pabianice 1926, till vänster i bild syns höghus, i gatan en spårvagn och en häst och vagn. På trottoarerna promenerar människor.
Foto: Wikipedia/Public Domain.

Pabianice 1926

Ita växte upp i Pabianice. Hon var 23 år gammal när tyskarna invaderade staden.

Till en början var det ett getto utan murar, och judarna verkar ha kunnat arbeta både utanför och i gettot. Här arbetade både Ita och hennes syster Esther, som så många andra, som sömmerskor. Från maj 1941 började deportationer från Pabianice, till gettot i Łódź. Dit deporterades de som var i arbetsför ålder. Vi vet inte när och hur, men Ita och Esther verkar ha varit bland de som flyttades.

Ett år senare, i maj 1942, tömdes gettot i Pabianice. Vi vet inte om hennes föräldrar Shmuel och Lea var kvar i gettot vid denna tid, men de judar som var kvar i Pabianice deporterades den korta sträckan till förintelselägret Chełmno, där de mördades.

I Łódź hade den nazistiska krigsmakten skapat ett getto tidigt, precis som i Pabianice. Här i kvarteret Bałuty, tvingades den judiska befolkningen, nära en tredjedel av den totala befolkningen i Łódź, tränga ihop sig tillsammans med judar från andra områden som deporterades dit.

Łódź getto

Det gamla och slitna kvarteret Bałuty fylldes av tiotusentals judar. Det rådde svält och köld, medan sjukdomar spred sig i de trångbodda husen. Avrättningar skedde öppet på gatan, samtidigt som gettot fortsatt fylldes på med människor från olika delar av det ockuperade Europa. Łódź kända industrier var gettots livlina, och större delen av gettots befolkning tvingades arbeta i dem. Bara de som arbetade eller gick i skolan, fick ta del av matransonerna, som nazisterna ständigt minskade mängden på.

Trots den stora misären och svälten fortsatte livet i gettot, i alla fall fram till eftermiddagen den 5 september 1942. Då utlyste nazisterna ett utegångsförbud över hela gettot och som varade i flera dagar. Nazisterna gick från hus till hus, lägenhet för lägenhet, med listor på gettots invånare, och valde ut alla som de inte längre fann arbetsföra, som de ansåg inte kunde bidra.

Där lastades de på godsvagnar, som tog dem till förintelselägret Chełmno, där de mördades i gasvagnar. Det är beräknat att runt 180 000 människor mördades i Chełmno.

Itas föräldrar Szmul och Leja var troligen bland dem som deporterades till och mördades i Chełmno någon gång mellan 1942 och 1944, men mest troligt år 1942. Vi vet inte om de deporterades dit redan från Pabianices getto, eller från Łódź getto. Även Itas äldre syster, Rachel, med make och hennes yngsta son, Mendel, verkar ha deporterats till och mördats i Chełmno. Rachels tre äldre döttrar verkar ha blivit kvar med sina mostrar.

Itas äldre bror Chili, som levde med sin fru och barn i Belgien, blev ungefär samtidigt gripna och förflyttade till Mechelens transitläger i Belgien, i Dossin-kasernerna. Därifrån deporterades under sommaren och hösten 1942 godsvagn efter godsvagn till Auschwitz. Av de över 25 000 judar som deporterades från Mechelen till Auschwitz överlevde endast cirka 1 300. Chili, frun Sara och deras barn var bland de mördade.

Systrarna separerades i Auschwitz

Ita verkar ha blivit kvar i Łódź med sina systrar Ester och Chaja, troligen då de var sömmerskor och var, enligt nazisterna, i arbetsför ålder. Även tre av systern Rachels fyra barn verkar ha blivit kvar i gettot. Systrarna och systerbarnen var några av de 70 000 som fanns kvar i gettot, som hade haft närmare 210 000 invånare som mest. Sovjets framgångar på östfronten och upproret i Warszawagettot gjorde att nazisterna bestämde att gettot i Łódź skulle tömmas och dess invånare deporteras i augusti 1944. De deporterades till Auschwitz. Här skiljdes systrarna åt, och den äldsta systern, Chaja, skickades till döden. Det var sista gången syskonen sågs. Även de tre systerdöttrarna, Feige, Miriam och Reizl, mördades, knappt 11 respektive 12 år gamla.

Itas-syster-Chaya-Foto-Kazerne-Dossin-380x560px
Foto: Kazerne Dossin.

Chaya

Itas syster Chaya mördades i Auschwitz 1944.

Itas-bror-Chili-Foto-Kazerne-Dossin-380x560px
Foto: Kazerne Dossin.

Chili

Itas bror Chili mördades i Auschwitz 1942.

Från arbetsläger till koncentrationsläger

Ita och Ester, som var unga sömmerskor, sågs troligen som en nyttig arbetskraft av den tyska krigsmakten och skickades västerut mot ett arbetsläger i närheten av Hamburg i augusti 1944. Där verkar de ha blivit kvar fram till våren 1945, då de förflyttades till koncentrationslägret Bergen-Belsen, söder om Hamburg.

Bergen-Belsen

Till Bergen-Belsen hade tusentals judar förflyttats från andra koncentrationsläger i takt med att de allierade styrkorna kom närmare och närmare. Många av fångarna hade tvingats på dödsmarscher i den bittra kylan i januari och februari, innan de som överlevt nådde fram till Bergen-Belsen. I det överbefolkade och trånga lägret spreds sjukdomar som dysenteri, difteri, tyfus och tuberkulos och dödade tusentals.

Ita hade, trots de fruktansvärda omständigheterna, hållit sig relativt frisk fram till ankomsten i Bergen-Belsen, men blev nu svårt sjuk i feber och diarré, vilket dokumenterades vid ankomsten till Sverige.

Befrielsen och tiden i Sverige

Den 15 april 1945 befriades Bergen-Belsen av brittiska styrkor. Vid befrielsen fanns i lägret över 60 000 fångar, de flesta judar och de flesta i fruktansvärt tillstånd av svält och sjukdom. Flera tusentals döda fångar låg obegravda i lägret. Ita och de andra fångarna som överlevt flyttades ut ur lägret och fick vård, under tiden som de allierade styrkorna försökte registrera alla som överlevt.

I samband med den registrering som de allierade soldaterna genomförde, tillfrågades systrarna Brill vart de planerade att resa efter evakueringen. De svarade att de inte visste då det berodde på var och om deras familjemedlemmar överlevt Förintelsen.

Ita, tillsammans med sin syster Ester, var två av de över 9 000 överlevande som hämtades till Sverige för att få vård genom UNRRA-transporterna. Här diagnostiserades Ita med bland annat gulsot. Det var efter en tid i transitlägret och svenska fältsjukhuset i Lübeck som Ita, tillsammans med sin syster Ester, togs till Sverige på S/S Kastelholm den 11 juli 1945.

Rund polett med hål i och nummer 4227.
Ita Brills nummer 4227, som användes som ID-nummer vid UNRRA:s transport från Lübeck till Sverige 1945. Foto: Yael Fried, Sveriges museum om Förintelsen/SHM (CC BY 4.0).
Postwar Registration Card.
Postwar Registration Card för Ita Brill, med nummer 4227. Foto: Arolsen Archives.

Kastelholm ankom till Stockholm efter fyra dagars färd. Ita och många av de andra svårt sjuka transporterades genast till beredskapssjukhuset i Sigtuna. Hon lades in på sjukhuset i Sigtuna med gulsot och trolig tuberkulos. Under augusti månad och början av september stabiliserades situationen något, men i mitten av september remitterades Ita till Serafimerlasarettet. Här blev hon plötsligt svagare och dog den 27 september klockan 04:20, 29 år gammal.

Ester hade klarat sjukdomarna som härjade i lägren, men vi vet inte om systrarna höll ihop efter ankomsten till Sverige. Efter Itas död flyttade Ester så småningom till Israel, där hon gifte sig. Ester var den enda ur familjen Brill som till slut kom att överleva Förintelsen. Det är hon som har registrerat sina anhöriga i Yad Vashems namndatabaser.

Om Ita Brill

Ita Brill

Förnamn: Ita, förekommer felaktigt ibland som Ida
Efternamn: Brill
Född: 30 juni 1916, i Pabianice, Polen
Död: 27 september 1945, 29 år gammal, på Serafimerlasarettet i Stockholm
Begravd: Vid Norra judiska begravningsplatsen, N J 01 02
Hemvist innan kriget: Pabianice, Polen
Hemvist under kriget: Pabianice och Łódź ghetto, Polen
Ankom till Sverige: På S/S Kastelholm som avgick från Lübeck 11 juli 1945 och ankom till Stockholm 15 juli 1945
Sysselsättning: Sömmerska

Ita Brills gravsten.
Ita Brills gravsten på Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm. Foto: Miranda Solvang, Sveriges museum om Förintelsen/SHM.

Om Itas pappa Szmul Brill

Szmul Brill

Förnamn: Szmul, även stavat Shmuel
Efternamn: Brill
Född: 1885, i Działoszyn, Polen
Död: Mördad mellan 1942-1944, möjligen i Chełmnos utrotningsläger
Hemvist innan kriget: Pabianice, Polen
Hemvist under kriget: Pabianice, Polen
Sysselsättning: Köpman

Om Itas mamma Leja Brill

Leja Brill

Förnamn: Leja, även kallad Laja och Liova
Efternamn: Brill, född Szilit, även stavat Shalit
Född: 1886, i Działoszyn, Polen
Död: Mördad mellan 1942-1944, möjligen i Chełmnos utrotningsläger
Hemvist innan kriget: Pabianice, Polen
Hemvist under kriget: Pabianice, Polen

Om Itas bror Yehiel Brill

Yehiel Brill

Förnamn: Yehiel, kallad Chil eller Chili
Efternamn: Brill
Född: 26 december 1896, i Pabianice, Polen
Död: Deporterades från Mechelens translitläger i Belgien till Auschwitz den 4 augusti 1942, där han mördades tillsammans med fru Chaja-Sura och barn
Hemvist innan kriget: Fleurus, Belgien
Hemvist under kriget: Fleurus, Belgien
Maka: Chaja-Sura Szmul, född 5 februari 1894 i Pabianice, Polen
Sysselsättning: Köpman

Om Itas syster Rachel Sieradzka

Rachel Sierdazka

Förnamn: Rachel
Efternamn: Sieradzka, född Brill
Född: ca 1903, i Pabianice, Polen
Död: Mördad mellan 1942-1944, förmodlingen i Chełmnos utrotningsläger, dit hon verkar ha deporterats med sin make och barn.
Hemvist innan kriget: Pabianice, Polen
Hemvist under kriget: Pabianice ghetto, Polen
Make: Herschel Sierdazki
Barn: Feiga Sara (född 1932), Miriam (född 1933), Reizl (född 1933) och Mendel (född 1935)

Om Itas syster Chaja Brill

Chaja Brill

Förnamn: Chaja, även kallad Hela
Efternamn: Brill
Född: ca 1908, i Pabianice, Polen
Död: Förmodligen mördad i Auschwitz, tidig höst 1944
Hemvist innan kriget: Pabianice, Polen
Hemvist under kriget: Pabianice och Łódź ghetto, Polen
Sysselsättning: Sömmerska

Om Itas syster Ester Glaz

Ester Glaz

Förnamn: Ester, även stavat Estera
Efternamn: Glaz, född Brill
Född: 15 september 1919, i Pabianice, Polen
Död: Överlevde kriget och Förintelsen. Ankom till Sverige på S/S Kastelholm den 15 juli 1945, tillsammans med sin syster Ita. Efter systerns död emigrerade hon vid okänt tillfälle till Haifa, Israel, där hon levde resten av sitt liv.
Hemvist innan kriget: Pabianice, Polen
Hemvist under kriget: Pabianice och Łódź ghetto, Polen
Sysselsättning: Sömmerska

Referenslista

För att återskapa Itas livsberättelse har källmaterial samlats in från olika arkiv i Sverige, Tyskland, USA och Israel.

På det svenska Riksarkivet finns Kungliga Medicinalstyrelsens arkiv, där akterna om “1945 års flyktingsjukvård” finns bevarade, där information om tiden i Sverige går att finna. På Riksarkivet finns också Utlänningskommissionens arkiv, där de överlevande som överlever första året i Sverige ofta har en personakt. 

I det tyska Arolsenarkivet finns de allierades registrering av de överlevande efter krigets slut bevarade, de så kallade “Displaced Person Registration Record”. I Arolsensarkivet finns även dokumentation från många koncentrationsläger bevarade, som Dachau, Buchenwald och Ravensbrück. 

Det amerikanska förintelsemuseet United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) har bevarat och digitaliserat listorna på alla de som överlevde Förintelsen och framför allt bevarar museet listorna som uppfördes i Bergen-Belsen och senare av UNRRA. USHMM har också digitaliserat stora delar av materialet från gettot i Lodz, bland annat skolregister och framför allt, gettots folkbokföringsregister.

Slutligen, på det israeliska förintelsemuseet Yad Vashem finns så kallade “Pages of Testimony”, blanketter där de överlevande kunnat registrera sina mördade anhöriga. I många fall har överlevande anhöriga trott att de som kom till Sverige 1945 mördades i Förintelsen och många ur gruppen “1945 års räddade” är alltså felregistrerade. Vittnesmålen från de anhöriga är den viktigaste källan för att rekonstruera namnen på de som mördades.

Historiska faktan om andra världskriget och Förintelsen är tagna ur Yehuda Bauers “A History of the Holocaust” (2001) och Saul Friedländers verk “The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews 1939-1945” (2007).

Du kanske också vill läsa om

Norra judiska begravningsplatsen

De överlevande som dog kort efter ankomsten i Stockholm kom att begravas på Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm, sida vid sida den svenska judenheten.

Norra judiska begravningsplatsen med träd i bakgrunden